Co se událo na ?eském hostingovém trhu v zá?í 2015

cn130.com, 8. října 2015 ve 17:26:12, 10x přečteno

Je zajímavé sledovat jak jednotlivé spole?nosti p?istupují ke komunikaci na sociálních sítích. N?které berou sociální sít? jen jako prodejní kanál, jiné sdílejí ?lánky jiných a další své profily chápou jako možnost prezentovat se u ve?ejnosti. Co je nejlepší? To a? posoudí každý sám. Já osobn? preferuji, to co najdete v dnešním p?ehledu.

Z Czechia rozjeli velkou podzimní akci, která pojede až do 11. listopadu 2015. M?žete v ní získat sdílený webhosting (Linux i Windows) za polovinu, SSL certifikát RapidSSL zdarma a .cz doménu k tomu. Akce platí i p?i p?echodu z nižší varianty na vyšší. Zatím to vypadá na nejlákav?jší akci podzimu. Více info se dozvíte zde.

Další zajímavou akcí je .info doména zdarma. Pokud použijete kód INFO-ODMENA, m?žete jich mít až 5 na zákaznický ú?et. Akce byla prodloužena do 28. 10. 2015. N?jaké zajímavosti o .info doménách jsem napsal v ?lánku Dostane .info druhou šanci?

Jinak Czechia jako posledních n?kolik m?síc?, má stále akce na r?zné exotické domény. Takže sledování jejich twitter kanál? je trochu riziková záležitost, že si n?jakou po?ídíte

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v srpnu 2015

Tak Active24 se p?idal do klubu nabízejících neomezený hosting. Cena je 49 CZK/m?síc. Parametry tak trochu p?ipomínají nejprodávan?jší…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervnu 2015

Blížící se konec školního roku a p?íprava na nudnou prázdninovou sezónu n?jak otupila marketingová odd?lení. Platilo to i pro ?eské

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2015

Za?al nám nový rok se spoustou výzev pro hostingové spole?nosti, nap?íklad zpráva Black Lotus odhaduje že DDoS, respektive DrDoS, útoky by…


Komentáře

(nezobrazuje se)