Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervenci 2015

cn130.com, 9. srpna 2015 ve 21:25:04, 24x přečteno

Minulý m?síc se všichni n?jak rozjeli. Tolik aktivity na sociálních sítích si ani nepamatuju. Jako by jeden hosting cht?l trumfnout ten další, kdo napíše více status?. Ze za?átku to bylo celkem zajímavé, ale bylo vid?t, že postupem ?asu dochází nápady a za?ínají se objevovat odkazy na r?zné ?lánky, které s danou službou nemají nic spole?ného.

Active 24 zavedli HTTPS pro všechny. Respektive šifrované HTTPS automaticky a zdarma ke všem web?m na Linux hostingu. Více info p?ímo v jejich ?lánku. Nabídku bych prozatím ale nevyužil, nebo? Seznam je rozbity a sám nedoporu?uje p?echod na HTTPS.

Czechia už celkem dlouho jede kampa?, kde pravideln? po?ádá slevové akce na r?zné domény. Zvlášt? u nTLD se tak dá ob?as vychytat zajímavá šance jak si za zlomek ceny po?ídit jednu z nových domén.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervnu 2015

Blížící se konec školního roku a p?íprava na nudnou prázdninovou sezónu n?jak otupila marketingová odd?lení. Platilo to i pro ?eské

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v zá?í 2015

Je zajímavé sledovat jak jednotlivé spole?nosti p?istupují ke komunikaci na sociálních sítích. N?které berou sociální sít? jen jako…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v srpnu 2015

Tak Active24 se p?idal do klubu nabízejících neomezený hosting. Cena je 49 CZK/m?síc. Parametry tak trochu p?ipomínají nejprodávan?jší…


Komentáře

(nezobrazuje se)