Co se událo na ?eském hostingovém trhu v b?eznu 2015

cn130.com, 3. dubna 2015 ve 16:16:25, 34x přečteno

V b?eznu bylo horkým tématem p?ipravit k emailu podporu DKIM. Od prvního dubna, totiž mailservery Seznam.cz automaticky vyhodnocují všechnu hromadnou poštu, bez platného digitalního podpisu DKIM, jako spam. Bez této podpory bude problém s doru?ováním newsletter?, hromadných upozorn?ní, upomínek, faktur prost? všeho, co se rozesílá p?ímo z redak?ního systému/eshopu. Vývojá?i a technici, tak m?li opravdu napilno.

Tak u Bloeboard také hledají novou posilu na pozici server administrátor. Ze za?átku se dá d?lat jen n?kolik hodin týdn?. Více informací zde. Také by se jim údajn? hodil pracovník na pozici zákaznické podpory.

Onebit má nový design webu. Tak je t?eba být responzivní pro mobilní za?ízení, ale p?ijdou mi te? všechny nové designy hostingových firem n?jaké stejn? (Ebola, Savana te? i Onebit) liší se jen barvi?kami.

U Savana mi za?al blbnout jeden WordPress na tarifu S100. N?které posty se nena?ítají (pro? to d?lají a podle jakého klí?e jsem nezjistil). Objevuje se chyba 500. Mohl za to plugin ZenCache. Doporu?uji plugin na tomto tarifu vypnout.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervnu 2015

Blížící se konec školního roku a p?íprava na nudnou prázdninovou sezónu n?jak otupila marketingová odd?lení. Platilo to i pro ?eské

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v zá?í 2015

Je zajímavé sledovat jak jednotlivé spole?nosti p?istupují ke komunikaci na sociálních sítích. N?které berou sociální sít? jen jako…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v srpnu 2015

Tak Active24 se p?idal do klubu nabízejících neomezený hosting. Cena je 49 CZK/m?síc. Parametry tak trochu p?ipomínají nejprodávan?jší…


Komentáře

(nezobrazuje se)