Co se to dneska d?lo na trzích nevím ale n?co bych koupil…

404m.com, 13. října 2022 ve 23:40:36, 2x přečteno

Po zve?ejn?ní horší inflace v USA než se ?ekalo, se propadly akciové trhy v USA. Yahoo! Finance mi pro spousty spole?ností, které sleduji poslalo varování o pádu na 52 denní minimum. Tohle jsem tak n?jak ?ekal a v?noval se jiným v?cem. Ve?er jsem na to cht?l kouknout a p?ípadn? n?co p?ikoupit. Jenomže došlo k tak velkému obratu do zelených ?ísel, že v to doufal málokdo.

P?iznám se, že jsem nenašel žádnou relevantní informaci k obratu. D?vod? mohlo být hodn?, ale prost? jsme i po špatných zprávách skon?ili naho?e. Otázkou je co bude zítra. ?ekl bych že ?ervená, alese v?tšinou pletu :)

V každém p?ípad? za poslední dny spousta zajímavých titul? popadala a já se rozkoukávám co bych p?ikoupil. Minulý týden jsem p?ikoupil $JPM, takže USA banky ($JPM a $C) už mám na 7,5 % portfólia. S tím že 10 % by bylo ideálních. Uvidíme která se ješt? propadne.

Nicmén? lákají m? hlavn? výrobci ?ip?. Dneska se neskute?n? propadla $ASML šlo to až k 363 USD (záv?r byl p?es 405 USD). Tato spole?nost vyráb?jící stroje pot?ebné pro výrobu složitých ?ip? má na své technologie prakticky monopol, navíc má na dlouho vyprodanou výrobu a vyd?lává slušn? i na servisu. Bohužel má nízké dividendy jen 1,31 % a navíc jak je to nizozemská spole?nost tak se platí 20 % da?.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Kdo je Martin Novotný a co má společného s Acomware?

Protože začínám v poslední době působit aktivněji ve společnosti Acomware, cítím potřebu vyjasnit zde moje vztahy s touto společností a…

Jak se stát PPC?ka?em

Poslední dobou se m? ?ím dál víc lidí, v?tšinou za?ínajících marketér?, ptá na to, co to vlastn? obnáší, živit se jako PPC?ka? p?i…

Jak mi jde investování XX. – shrnutí za b?ezen 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…


Komentáře

(nezobrazuje se)