Co nového p?ináší WordPress 5.1 a na co si dát pozor

cn130.com, 23. února 2019 ve 02:55:52, 7x přečteno

Ve ?tvrtek vyšla aktualizace WordPress 5.1 s názvem „Betty“. Na aktualizaci se podílelo celkem 563 lidí v?etn? Matta Mullenwega, který WordPress vytvo?il. V?bec poprvé je aktualizován nový blokový editor Gutenberg, který uživatelé WordPress zrovna nep?ijali s velkým nadšením.

Jedná se o velkou aktualizace, tedy pokud nemáte výslovn? v souboru wp_options.php povolenou automatickou instalaci, tak budete muset instalaci provést ru?n? nahráním nové verze p?es FTP anebo z administrace.

Pokud používáte Gutenberg možná jste si všimli, že se za ur?itých okolností mírn? seká. Zvlášt? když používáte v?tší množství blok? a pomocí šipek mezi nimi p?eskakujete objevují se menší „lagy“. Nová aktualizace m?la za cíl zlepšit výkon Gutenberg a ud?lat jej také více responzivní. Zárove? by se m?l rychleji na?ítat a n?které procesy na pozadí by m?ly také být rychlejší.

V seznamu oprav bohužel není nic o odstran?ní chyb s galeriemi v bloku klasický editor a špatn? fungující klávesové zkratce CTRL+Z, která za ur?itých okolností místo posledních úprav rovnou smaže celý blok.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervnu 2018

Hostingové spole?nosti m?ly poslední šanci p?esv?d?it zákazníky p?ed prázdninovou sezónou, která z objemu prodej? nebývá tak zajímavá.…

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény

Máme tu první srovnání v rámci Ultimátního testu webhosting?. Jedná se o test za?azený jako subjektivní, protože vyjad?uje m?j pohled na


Komentáře

(nezobrazuje se)