Co návšt?vníky na internetových stránkách nejvíce štve

404m.com, 8. listopadu 2019 ve 01:20:21, 4x přečteno
Co návšt?vníky na internetových stránkách nejvíce štve

V ?íjnu 2019 provedl tým Dejan Marketing pr?zkum u 1500 Australan?. Zajímalo je, co je pro n? nejvíce frustrujícím prvkem na webových stránkách, když si ?tou obsah. S p?ehledem to vyhrála reklama a jakékoliv vyrušování. Ovšem stojí za to se podívat i na ostatní negativní prvky.

Jak vidíme na grafu nejvíce obt?žujícím prvkem je zas a znovu reklama, zvlášt? ta která je rušivá. Nutno podotknout, že žádný extra velký pokrok reklama za ty dlouhé roky neud?lala. Snad až na konec ozvušených samospoušt?cích videoreklam. Takové snad už na žádném webu, který chce aby se na n?j n?kdy n?jaký návšt?vník vrátil, nepoužívá. Na druhou stranu p?ibyla vlezlejší scrollovací reklama na mobilních telefonech. V AdWords se nazývá Ukotvená reklama. Ta pro skrytí vyžaduje akci a vaši návšt?vníci jí opravdu nemusí. Z vlastní zkušenosti také vím, že moc nefunguje.

Dále tu máme p?erušování. Co si pod tím p?edstavit? Tak t?eba obt?žování návšt?vníka vyskakovacím oknem, jestli nechce odebírat newsletter. Tento nešvar najdete na mnoha stránkách i u nás. Zdali to provozovatel?m za to stojí t?žko ?íct. Já weby, kde to na m? vyskakuje už znovu nenavštívím. V posledních letech by vám také každý druhý web rád posílal n?jaké oznámení.

V Austrálii nemusí našt?stí ?ešit zcela zbyte?né kolá?kové lišty a r?zné GDPR pseudosmlouvy mezi uživatelem a provozovatelem. Zvlášt? na mobilech jsou obzvlášt? nep?íjemné. Mimochodem všech se m?žete zbavit pomocí AdBlock, sta?í jej nau?it tuto zbyte?nost blokovat.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Porovnání CTR z různých vyhledávačů a zdrojů od Chitika

Chitika, Inc. je velká internetová reklamní síť. Za měsíc zobrazí více jak 4 miliardy cílených reklamních ploch na 300 tisících…

Kde najít informace o crawlerech, robotech a scannerech, kte?í prochází váš web

?ím více odkaz? na váš web vede, tím více r?zných automatických robot? jej navšt?vuje. Ve v?tšin? p?ípad? se jedná o neškodné…

Až polovina hledání v Google nevede ke kliku

Spole?nost Jumpshot zpracovává anonymizované data z oblíbeného bezpe?nostního balí?ku Avast. Ten dává pozor jaké stránky uživatel…


Komentáře

(nezobrazuje se)