Co je E-A-T skóre a pro? se v SEO za?íná stále více ?ešit

404m.com, 23. února 2019 ve 03:39:47, 4x přečteno
Co je E-A-T skóre a pro? se v SEO za?íná stále více ?ešit

Poslední dobou jsem za?al narážet stále ?ast?ji na pojem EAT (E-A-T) skóre a jak je neskute?n? d?ležité pro rok 2019. Nejsem zrovna moc p?íznivcem nových „pojm?“ a „objev?“ v SEO, protože v?tšina v?cí co mi fungovala jsou jednoduché v?ci. Na druhou stranu stojí za to se se kouknout, co zase SEO mágové vymysleli a jestli by to nemohlo t?eba být i užite?né :)

EAT znamená Expertise, Authority Trustworthiness. ?esky odbornost, autorita a d?v?ryhodnost. M?lo by se jednat o jakousi hodnotu, která zvedá autoritu webu jako celku. Co jsem vysledoval tak se ?eší ze dvou následujících d?vod?:

P?edn? EAT skóre není metrikou v pravém slova smyslu. Je to pomyslná hodnota, n?co jako d?íve byl Author Rank napojený na Goolge+ (Google Authorship), který m?l v budoucnosti dokonce nahradit link juice.

Expertise (odbornost) – ukazuje kvalitu vašeho obsahu postaveném na vaší odbornosti v daném oboru. ?tená? musí p?i ?tení míst pocit, že p?esn? víte o ?em píšete, že danému tématu naprosto rozumíte a dokážete s ním pracovat, vysv?tlit jej a i dále rozši?ovat. Zatímco u odborných text? si to ur?it? dokážete p?edstavit, tak u popisu produkt? v eshopu už to tak lehké být nemusí. Vašim úkolem bude produkt a jeho výhody popsat z pohledu ?lov?ka, který s ním denn? pracuje. Vysv?tlit pro? by si ho m?l zákazník koupit a kdy zvolit rad?ji jiný. Napsat praktické zkušenosti atd. Ono to je to pom?rn? rozsáhlé téma.

Pokračování na: 404m.com

Související články

P?ipravte PPC kampan? na rok 2017

Dnes jsem m?la na E-Business Akademii dvacetiminutovou p?ednášku se stejnojmenným názvem. A protože tohle téma se do dvaceti minut narvat fakt…

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…

Jak se stát PPC?ka?em — p?íb?hy PPC?ka??

Navazuju na ?lánek Jak se stát PPC?ka?em s p?íb?hy t?ch, kte?í si tím prošli. Poprosila jsem 6 kamarád? PPC?ka??, aby mi posali své za?átky,…


Komentáře

(nezobrazuje se)