CZ.NIC zavadí mimo?ádné opat?ení – prodlužuje ochrannou lh?tu z 60 na 90 dní

404m.com, 23. března 2020 ve 17:13:52, 1x přečteno

Koronavirus (SARS-CoV-2) se dotkl i naší domény .cz. Registr CZ.NIC se rozhodl s okamžitou platností prodloužit ochrannou lh?tu z 60 dní na 90. Doména tak bude po expiraci ješt? 60 dní funk? a dalších 30 dní vypnutá.

Prodloužení platnosti internetové domény by nem?lo být tím nejd?ležit?jším, co by m?li nyní uživatelé ?ešit. Proto jsme se rozhodli upravit naše systémy tak, aby nezaplacená doména a služby na ní napojené nep?estaly fungovat po 30 dnech, jak tomu bylo dosud, ale až za 60 dn?. V??íme, že tato zm?na pom?že lidem a firmám, které jsou kv?li karanténním opat?ením ve složité situaci a nefunk? doména a na ní navázané služby, jako jsou web ?i e-maily, by pro n? mohly p?edstavovat velký problém.”

.cz doména, co do ochranné lh?ty je na tom opravdu luxusn? už te?. Na rozdíl t?eba od .com, vám jí registrátor nem?že nasm??ovat na své reklamy jakmile expiruje. Po celou dobu ochranné lh?ty jí m?žete prodloužit za standardní cenu.

Problém tak vidím spíše u hosting?. V?tšina lidí si je z?izuje na 1 rok stejn? jako doménu. Pokud by n?kdo skute?n? nemohl zaplatit a neozval se, tak pochybuji že mu webhosting po?ká 60 dní. V?tšinou mají ochrannou lh?tu hostingy v jednotkách dní.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Ochraná lh?ta expirovaných .cz domén se vrací zp?t na 60 dní

CZ.NIC dnes rozeslalo registrátor?m email s informací, že se ruší mimo?ádné opat?ení, které prodloužilo ochrannou lh?tu u expirovaných .cz

Další PPC systém v ČR. Máme se smát, anebo je tu šance že prorazí?

Přemýšlel jsem jestli mám o novém PPC systému vůbec psát. Z pohledu publishera je vlastně nepotřebný. AdSense v posledních týdnech nemá…

Prodané .cz domény 28. ?ervence – 2. srpna

Nejdražší doménou tohoto týdne je jablonovysad.cz za 3.302 CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. První záznam o obsahu na


Komentáře

(nezobrazuje se)