Bruslení na Lipn?

pojisteni.cz, 29. ledna 2019 ve 13:58:15, 2x přečteno

Bruslení na p?írodním ledu je ur?it? skv?lým sportovním zážitkem. A pro v?tší klid doporu?ujeme pojišt?ní proti p?ípadnému úrazu. Sjednejte si u nás cestovní pojišt?ní do ?R, která zahrnuje úrazové pojišt?ní (když se vám stane úraz) a pojišt?ní odpov?dnosti (pro p?ípad, že vy n?komu jinému zp?sobíte újmu na zdraví ?i jinou škodu). Cena již od 12 K? na den.

Pokračování na: pojisteni.cz

Související články

Prodané .cz domény 21. – 27. b?ezna

Po delší dob? tu máme op?t prodej dvouznakové domény. Jako v?tšina dvouznakových se i tato prodala na Subreg. Nový majitel dal za p4.cz…

Prodané .cz domény 4. – 10. února 2019

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne je b0.cz, která se vydražila v uživatelské aukci na Subreg za 5.749 CZK. Prozatím ješt? nebyla…

Prodané .cz domény 13. kv?tna – 19. kv?tna

První z nich je u-b.cz, jejíž aukce trvala 40 minut a celkem zájemci provedli 34 p?íhoz?. Doména už byla p?evedena na nového vlastníka,…


Komentáře

(nezobrazuje se)