Bruslení na Lipn?

pojisteni.cz, 29. ledna 2019 ve 13:58:15, 4x přečteno

Bruslení na p?írodním ledu je ur?it? skv?lým sportovním zážitkem. A pro v?tší klid doporu?ujeme pojišt?ní proti p?ípadnému úrazu. Sjednejte si u nás cestovní pojišt?ní do ?R, která zahrnuje úrazové pojišt?ní (když se vám stane úraz) a pojišt?ní odpov?dnosti (pro p?ípad, že vy n?komu jinému zp?sobíte újmu na zdraví ?i jinou škodu). Cena již od 12 K? na den.

Pokračování na: pojisteni.cz

Související články

Prodané .cz domény 21. – 27. b?ezna

Po delší dob? tu máme op?t prodej dvouznakové domény. Jako v?tšina dvouznakových se i tato prodala na Subreg. Nový majitel dal za p4.cz…

Prodané .cz domény 10. – 16. ?ervna

Z velké ?ásti za to m?že prodej domény 7z.cz, která byla v uživatelské aukci prodána na Subreg za 9.999 CZK. Doména již byla p?evedena na

Prodané .cz domény 1. – 8. zá?í

Máme tu první poprázdninový týden a zatím to nevypadá, že by se situace na aukcích n?jak výrazn? zlepšila. Po?et prodaných domén se…


Komentáře

(nezobrazuje se)