Bing se p?idává k dalším velkým hrá??m a zakazuje reklamy na kryptom?ny

404m.com, 17. května 2018 ve 00:20:12, 3x přečteno
Bing se p?idává k dalším velkým hrá??m a zakazuje reklamy na kryptom?ny

Reklamy na kryptom?ny a z nich odvozené produkty zakázal tento rok už Google, Facebook, Twitter a Linkedin. Te? se k nim nov? p?idává i Bing. Je to pro trh další negativní signál?

Nejd?íve (30.1.2018) se rozhodl zabanovat ve své reklamní síti kryprom?ny Facebook. Jako d?vod uvedli, že n?kte?í lidé zneužívají kryprom?ny a oni musí ochránit své uživatele, p?ed t?mito podvodníky. Následoval Google (14.3) se svou reklamní sítí. D?vody byly obdobné. Další byl Twitter (26.3) a LindIn (29.3).

P?ed pár dny (14.5) se k nim p?idal i Bing a jeho reklamní sí?. Op?t je d?vodem ochránit své uživatele p?ed podvodníky. V oficiálním prohlášení je také uvedeno, že kryptom?ny nejsou regulovány a tudíž jsou nebezpe?né. Jak však víme práv? jedním z d?vod? je, aby nikdo nemohl kryptom?ny regulovat.

Pokud se zamýšlíte jestli tyto bany v reklamních sítích m?ly vliv na vývoj ceny BitCoin, tak dle grafu to vypadá že minimální – pokud v?bec n?jaký, protože BitCoin za?átkem roku zažíval bou?livé období. S BitCoin se tak spekuluje vesele dále, a?koliv velcí hrá?i na trhu vlastn? ?ekli, že se s nimi podvádí až tak moc, že je museli globáln? zakázat.

Pokračování na: 404m.com

Související články

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

Kdo je Martin Novotný a co má společného s Acomware?

Protože začínám v poslední době působit aktivněji ve společnosti Acomware, cítím potřebu vyjasnit zde moje vztahy s touto společností a…

Twitter navazuje spolupráci s Bing

Mezi Twitter a Bing vzniklo 26. června 2014 celkem zajímavé propojení. Na základě exkluzivního partnerské dohody se teď ve vyhledávači Bing


Komentáře

(nezobrazuje se)