26 starších prodej? .cz domén dopln?no do Doménového Rejst?íku

404m.com, 17. října 2019 ve 18:15:40, 2x přečteno

Každou ned?li d?lám pravidelný týdenní p?ehled prodaných .cz domén. Všechny prodeje jsou ukládané do databáze, která je ve?ejn? p?ístupná p?es rozhraní, které jsem pracovn? pojmenoval Doménový Rejst?ík. P?iznám se že už si p?esn? nepamatuji, kdy jsem ud?lal první verzi. V archive.org je první snapshot z roku 2010. P?vodn? m?l být projekt trochu rozsáhlejší a ukládat i data z WHOIS, ale nakonec jsem jej nechal jen jako evidenci prodej? s logem zm?n stavu.

V?tšina dat pochází z prodej? na dAukce a Subreg. Nejdražší prodeje mi zasílají ?tená?i. Menší ?ást pak mám z tisku. Celkem je v databázi 22.006 prodej? .cz domén za v sou?tu 55.330.454 CZK. Sou?ástí projektu jsou i roboti, kte?í sledují jestli u domén dochází k n?jakým zm?nám a vyhodnocují aktuální stav. Z dat pak vznikají ?lánky jako Trojznakové .cz domény v ?íjnu 2018. Celkem roboti celkem laxn? hlídají 82.343 .cz domén. Vzhledem k objemu se v?tšina domén kontroluje jen 1x za 30 dní. Nemám to na chytání ale ?ist? na statistiky ????

Databází využívá i @DomenovyRobot, který na Twitter publikuje zajímavé expirované kousky, které se uvol?ují anebo jsou volné. Nutno podotknout, že jeho algoritmus výb?ru je velmi zastaralý a už  by pot?eboval p?epsat. Což mu slibuji pár let ????

Jeden ze zdroj? nových prodej? jsou i databáze prodaných domén jako je t?eba Namebio. V?tšinou v nich moc prodej? .cz domén nenajdete, protože se specializují na gTLD. Dnes jsem detailn? jejich prodeje prošel a doplnil 26 starších prodej? .cz domén. Souhrn „nových“ prodej? p?idávat i do ?lánku.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 18. – 24. února 2019

Tento týden se vydražilo rekordních 60 .cz domén za celkovou ?ástku 26.853 CZK. Nejdražší z nich byla dvouznaková 7v.cz, jejíž cena se v…

Prodané .cz domény 25. – 31. srpna

Tak tento týden se na dAukce fakt zadařilo. Doména poptavej.cz prodána za neuvěřitelných 36K CZK! Doména nemá žádné ranky a její historie…

Prodané .cz domény 3. – 9. ?ervna

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne je priznaky.cz, která se vydražila na dAukce za 3,9K CZK. Byla to celkem bitva. Akce trvala 50 minut a…


Komentáře

(nezobrazuje se)