150 milion? .com domén

404m.com, 19. září 2020 ve 02:16:06, 0x přečteno

Na stránkách verisign.com se objevila oficiální statistika, že 16.09.2020 byla poko?ena meta 150 milion? registrovaných .com domén. P?itom p?ed dvaceti lety bylo registrováno jen pouhých 10 milion? .com, .net a .org domén dohromady.

Je pravda, že p?ír?stek nových .com domén se zpomalil. V roce 2010 bylo registrováno 118 milion? .com domén. I p?esto je .com doména stále králem a to p?išly nTLD a v mnoha státech posílily ccTLD. V roce 2018 padlo opat?ení Ministerstva obchodu USA z roku 2012, které omezovalo Verisign v zdražování domén. Nicmén? vzhledem k aktuálnímu stavu se  rozhodl Verisign domény .com a .net nezdražovat minimáln? do roku 2021. Osobn? si nemyslím, že navýšení ceny n?jak výrazn? po?et .com domén ovlivní. Kdo to s webem myslí vážn? tak n?kolikaprocentní zdražení ustojí. Celosv?tová konkurence je navíc dražší. Výjimkou jsou sice ccTLD, ale kdo chce st?hovat kv?li pár korunám web že?

Osobn? dávám p?ednost doménám .cz pro ?eské projekty, ovšem v posledních letech d?lá pravideln? akci EURid na domény .eu, v níž se dá získat .eu doména na 10 let za 10 EUR, tedy v p?epo?tu cca 25 CZK/rok, což je super. V podstat? za n?co málo p?es cenu registrace .com domény získáte .eu na 10 let. Dobrou zprávou je, že tato akce bude op?t na pár dn? od pond?lí 21.09.2020 u Wedos.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Yue Dai, ?ínský domainer, který vlastní nejvíce dvoupísmenných .com domén

V?era vyšel na Domain Name Wire super rozhovor s domainermem Yue Dai (Meet Yue Dai, the man who owns the most two-letter .com domains), který podle…

Doména px.com prodána za více jak 1 milion USD

Máme tu další po?ádný prodej .com domény. Dvouznaková PX.com se prodala za 1 milion USD plus n?jaké další nezve?ejn?né poplatky. S touto…

Pár zajímavých prodej? domén

Z pohledu domainingu je tento m?síc opravdu šílený. Vyprodaly se vzorce NNNNNN.com a LLLL.net. Tuto sobotu bylo registrováno p?es 222 tisíc .com


Komentáře

(nezobrazuje se)