Tolik trh? a tolik možností investování…

404m.com, 20. srpna 2021 ve 01:42:40, 0x přečteno

Ješt? za?átkem minulého roku jsem jel rekrea?n? jen ?eské dividendové akcie, Zonky a zkoušel n?jaké fondy z portfólia Amundi, které nabízela KB. Pak p?išel Covid, pád burzy v USA a já se do toho pustil. Postupn? jsem zkusil nakoupit r?zné akcie v rámci IPO. Tento rok rozjel n?jaké spekulace a poskládal jsem si i zvláštní portfólio ze SPAC. Díky tomu jsem se dostal p?es eToro ke kryptom?nám a dalším trh?m. A s tím se rozší?ily i možnosti kam investovat

Co si budeme povídat. Trh v USA ob?as n?co zajímavého ukáže, ale p?iznám se, že se mi vybírá stále h??e a h??e. Dividendové tituly jsou drahé, ty r?stové zase ?asto ?ekn?me nadhodnocené anebo nedávají smysl. Nap?íklad spole?nost má dobré výsledky, ale trh to neocení. ?lov?k se tak za?ne koukat i jinde, kde je t?eba n?jaký problém/krize.

Krásnou p?íležitost te? nabídlo krypto. ?lov?k si jde zainvestovat do BTC a zjistí kolik nového vzniklo kolem kryptom?n. Jsou tu nové projekty (chainy), na kterých se staví tisíce, ?i spíše desítky tisíc zajímavých aplikací. Když jsem poprvé ?etl o Ethereum (ETH), tak jsem doslova valil o?i. ?íkám si, vždy? na to už se nedá dívat jako na další token, ale spíše jako startup. Podobn? t?eba Cardano (ADA), Solana (SOL), Polkadot (DOT) anebo Binance Smartchain (BNB). No a pak je tu koncept DeFi (decentralizované finance), který jsem doposud ješt? nestihl prozkoumat. To vše už není pohán?no jen vírou komunity, ale pen?zi investor?, kte?í necht?jí investovat do další kryptom?ny, ale práv? do toho projektu. Jen do Solana šlo tento rok 354m USD. Jasn? stále je to velké riziko, ale už to p?ipomíná spíše sériózní byznys.

S kryptom?nami si hraju na eToro a za zhruba 4 m?síce jsem tam vyd?lal (uzav?ené obchody) cca 440 USD p?i investici 2750 USD (cca 16 %) a to ješt? spousta pozic zatím nechávám, protože si nejsem jistý do konce prázdnin si stihneme dát ješt? jeden propad anebo už to skon?ilo. Osobn? jsem v??il v propad :/

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování XXIIV. – shrnutí za srpen 2021

V srpnu jsem se v?noval hlavn? kryprom?nám, které obchoduji p?es eToro (trading) a Binance (staking, DeFi). Je to hodn? informaci, jsou to…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIII. – shrnutí za ?ervenec a srpen 2020

Hmm tak pokud udržím takové tempo investování jako poslední m?síce, tak pravidelné reporty nebudou kvartální ale spíše m?sí?ní. Co jsem…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XI.

Je zajímavé sledovat filmy o p?icházející finan?ní krizi jako Sázka na nejistotu, Den p?ed krizí anebo Wall Street: Peníze nikdy nespí, ale…


Komentáře

(nezobrazuje se)