Jak mi jde investování na eToro IV. – srpen 2021

404m.com, 3. září 2021 ve 00:55:41, 0x přečteno
Jak mi jde investování na eToro IV. – srpen 2021

V kv?tnu jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než jsem investoval rozhodl jsem se, že si to nejd?íve vyzkouším. Nakonec jsem tam z?stal a zkouším p?es eToro spekulovat s kryptom?nami, akciemi a to v?etn? shortování .

BTC a v záv?su i další kryptom?ny rostly. P?iznám se, že jsem ?ekal do konce prázdnin ješt? jeden propad, ale ten se nekonal, takže jsem u n?kterých alt coin? za?al být více chamtivý a zvedl take profit nad 20 %. Pro vyd?lané peníze jsem tak musel hledat nové úto?išt?.

Celkem jsem za srpen uzav?el 20 obchod?. Všechny byly koupit (takže žádný short tentokrát). Vyd?lal jsem na nich 156,69 USD, p?i pr?m?rném zhodnocení cca 26,1 %. To jsou ?ist? vyd?lané peníze. Celé portfólio mi podle statistik eToro (výkon) narostlo za srpen o 21,28 %. V ?ervenci to bylo 13,36 %.

Co se týká trhu, tak bylo zajímavé sledovat jak kryprotrh reaguje na r?zné pozitivní a negativní zprávy. Denn? v?nuji n?jaký ?as procházením on-chain analýz BTC. Popravd? utvrzuji se daleko více, že celý kryptotrh je daleko ?iteln?jší než t?eba trh akciový. Tím jak se dá všechno dohledat a pravidla jsou pevn? daná, tak reakce mají hlavu a patu. Možná to bude i tím, že v?tšinu trhu tvo?í drobní investo?i a to jsou z médií více ovliv?ování.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování XXIIV. – shrnutí za srpen 2021

V srpnu jsem se v?noval hlavn? kryprom?nám, které obchoduji p?es eToro (trading) a Binance (staking, DeFi). Je to hodn? informaci, jsou to…

Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za ?erven 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak mi jde investování na eToro I. – kv?ten 2021

V kv?tnu jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než…


Komentáře

(nezobrazuje se)