?astý dotaz: strom spadlý na d?m

pojisteni.cz, 1. února 2019 ve 10:34:56, 6x přečteno

Pokud se tak stalo v d?sledku stá?í ?i nemoci stromu, bude záležet pouze na dobré v?li pojiš?ovny, jak s vámi situaci vy?eší. Pravd?podobn? je chyba na vaší stran?, takže jediným doporu?ení je prevence a pravidelná kontrola porostu vaší zahrady.

Stane-li se tak v d?sledku v?tru, je nutné, abyste ke klasickému pojišt?ní majetku m?li sjednáno i p?ipojišt?ní proti p?írodním živl?m. Pokud toto p?ipojišt?ní uzav?ené nemáte, nezaplatí vám pojiš?ovna nic.

Stejn? jako v p?edchozím p?ípad?, pokud by šlo o starý ztrouchniv?lý strom, budete se asi muset dohodnout se sousedem osobn?, protože to pravd?podobn? bude jeho vina. Má-li soused sjednané pojišt?ní odpov?dnosti, mohla by se tato pojistná událost ?ešit prost?ednictvím této pojistky.

Po?ádn? si prostudujte svoji smlouvu na pojišt?ní nemovitosti. Pak posu?te, jaká je pravd?podobnost, že stromy v okolí vašeho domu zp?sobí n?jakou zkázu. Navýšení pojistky o p?írodní živly nebývá nijak extrémní a rozhodn? se vyplatí.

Pokračování na: pojisteni.cz

Související články

Návrh vzorů k propojení webů – část 1.

Na základě častých dotazů ohledně propojení pár microsites a hlavního webu a podobně, jsem se rozhodl vytvořit…

Zajímavý rozdíl mezi Bing a Google

Přiznám se, že na tuto myšlenku mě včera přivedl jeden z vtípků na 9gag.com. Když zadáte do Google dotaz why is xbox, vrátí vám…

Predstaveni projektu Tonerka.cz

Již několik let jsem si zahrával s myÅ¡lenkou založit si vlastní eshop. Po rozhodnutí kerý sortiment budu nabízet,…


Komentáře

(nezobrazuje se)