Jak se lidi sm?jí online

404m.com, 23:38:59, 16x přečteno

Na Facebooku prob?hl zábavný výzkum, který m?l za úkol zjistit jak se lidi sm?jí online. B?hem jednoho týdne v kv?tnu bylo analyzováno velké množství p?ísp?vk? na p?ítomnost virtuální radosti. Hledali se jak známé citoslovce jako…

« 30. srpna 2015 31. srpna 2015 1. září 2015 »