Jak jsou shodné výsledky na Seznam a Google?

404m.com, 22:46:06, 16x přečteno

Tak po n?kolika týdnech, lad?ní a testování už mám kone?n? n?jaká data, aby se s nimi dalo pracovat. Poslední relase Aldnoah má 660,4 MB a je postaven ze 1.607.071 URL. Samoz?ejm? ani zdaleka to není plný potenciál. V sou?asné fázi jsme…

Pozor na mezery v URL

404m.com, 12:08:57, 19x přečteno

K tématu mezer v URL se vyjád?il John Mueller na svém Google plus profilu. Lidi mu pravideln? pokládají otázku jak se Google staví k mezerám a jejich r?zných alternativách v URL. Zdali používat klasicky %20, + anebo prost? klasickou…

« 28. srpna 2015 29. srpna 2015 30. srpna 2015 »