dameprotein.cz prodáno za 1.000.000 CZK

404m.com, 19:36:57, 234x přečteno

Dneska mi napsal jeden ze ?tená??, že jsem prospal nejv?tší prodej .cz domény tohoto roku. M?lo se jednat o doménu dameprotein.cz za milion CZK. Moc se mi to nezdálo, že by n?kdo za tuto doménu dal takové peníze. O poprask se postaral…

5000 aktivních e-shop? na systému Shoptet

blog.shoptet.cz, 18:16:33, 12x přečteno

Co si budeme povídat, 5 000 není málo, a? už jde o cokoli. V našem p?ípad? jde o po?et e-shop?, které aktuáln? b?ží na systému Shoptet. Taková p?kná, kulatá hranice, kterou jsme spole?n? s vámi p?ekro?ili. A protože nás to t?ší,…

Tak bez odkaz? to vyhledávání fakt nefunguje

404m.com, 10:34:04, 12x přečteno

Pamatujete si na odvážn? tvrzení Yandex z prosince roku 2013, kdy tvrdil že ud?lá vyhledávání bez vlivu zp?tných odkaz?? Tak zhruba p?ed m?sícem od svého plánu ustupuje a vrací jejich vliv zp?t. Ovšem tentokrát budou nejen pozitivním…

« 15. dubna 2015 16. dubna 2015 18. dubna 2015 »