Z p?íb?h? SEO k?e?k?: Onyx

404m.com, 24. března 2016 ve 15:00:59, 63x přečteno

Onyx pat?í mezi nejlepší SEO k?e?ky. Na rozdíl od ostatních mezi n? nevstoupil, aby se stal nejlepším, ale teprve až se stal dostate?n? dobrým jej Ga’s al Rhul p?ijal. Dneska vám p?ináším jeho inspirativní p?íb?h.

Když se Onyx poprvé setkal se SEO bylo mu 13 let. Jeho mamka vlastnila celkem úsp?šný eshop, který byste za?adili vzhledem n?kam do p?elomu tisíciletí. Ovšem cílil na zákaznice jistého miminkovského bazarového fóra, takže vlastn? vyhovoval. Na druhou stranu m?la celkem slušné zisky a cht?la jej posunout dále. Na legendárním webovém trhu se dozv?d?la o tom, že za úsp?chem krom redesignu stojí i SEO (tehdy ješt? nebylo ?íslem jedna UX). Rozhodla se tedy do SEO investovat. Oslovila n?kolik spole?ností i nezávislých konzultant?. Dostala n?kolik nabídek v ?ád? desítek tisíc za m?síc práce. Pro st?edn? velkého podnikatele, jak jí Onxy nazval to byla pom?rn? velká ?ástka k redesignu.

Onyx v té dob? pat?il na internetu spíše mezi ty problémov?jší. Ve t?inácti letech byl celkem zdatný v programování. Ne že by „d?lal na projektech“. On spíše chápal jak co funguje. Nap?íklad si ud?lal program, který se p?ipojoval p?es proxy servery a klikal na reklamy. I když podílel se na webech se zábavnými videi, kde ovšem na affilu nevyd?lával jen p?es bannery ale hlavn? technikou zvanou cookie stuffing. Tedy cpal p?es obrázky lidem sv?j affil kolá?ek. Rozhodn? tedy žádné nevi?átko, spíše naopak :/

Když jeho máma investovala peníze do redesignu na „p?edražené“ SEO už nezbylo. Respektive p?ed touto investicí jí odradil on, že se o vše postará. Za?al procházet návody, diskuzní fóra a dokonce sáhl i podle jeho slov „old school“ tišt?né literatu?e. N?jak to ale nebylo ono. Vybral si proto zahrani?ního odborníka s kterým za peníze p?es skype probral knowhow. Za pár hodin toho prý pochopil o SEO víc než za m?síce studia „odpadu“.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Predstaveni projektu Tonerka.cz

Již několik let jsem si zahrával s myÅ¡lenkou založit si vlastní eshop. Po rozhodnutí kerý sortiment budu nabízet,…

Proč je text pro e-shop stále důležitý

Bohužel princip “Tohle nějak zvládnu sám” je stále velmi populární. Bohužel v případě e-shopů může mít velmi nehezké následky.…

Není balík jako balík

V tomto krátkém článku poněkud odbočíme do zákoutí online obchodování, které je fyzicky značně reálné. Ponecháme-li stranou otázky…


Komentáře

(nezobrazuje se)