Windows Update Agent Tool: Opravte nefunk?ní aktualizace Windows Update, poškozené systémové soubory, neplatné registry a resetujte Winsock

blog.zdenekvecera.cz, 20. prosince 2019 ve 23:27:33, 5x přečteno
Windows Update Agent Tool: Opravte nefunk?ní aktualizace Windows Update, poškozené systémové soubory, neplatné registry a resetujte Winsock

Reset Windows Update Tool je nástroj od Microsoftu, který mimo jiné dokáže odstranit problémy zp?sobené aktualizací systému Windows. Pokud vám systém hlásí chybu, že nelze najít aktualizace, protože služba Windows Update je poškozená, tak je to p?esn? ten nástroj, který pot?ebujete.

Nástroj Reset Windows Update Tool je dostupný pro opera?ní systémy Windows 7, 8, 8.1 a 10 a stahovat jej m?žete ze stránek Microsoftu, nebo z oficiální stránky wureset.com, kde se o n?m do?tete i další podrobnosti.

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

Windows 10: Jak zapnout, aby se p?es Windows Update aktualizovaly i ostatní produkty Microsoftu?

Ujist?te se, že máte ve Windows 10 zapnuté, aby se vám v rámci služby Windows Update nabízely aktualizace i pro další softwar od Microsoftu…

Windows 10: Jak zakázat cizím po?íta??m p?ipojených k internetu, aby nemohly z vašeho po?íta?e stahovat aktualizace?

Ve Windows 10 systém už nestahuje aktualizace pouze ze serveru Microsoftu, ale m?že je stahovat prost?ednictvím jiných po?íta?? p?ipojených do…

Bezpe?nostní seriál 3 – Postup p?i odstra?ování napadení

V dnešním ?lánku se podíváme na obecné postupy ?ešení po napadení webu. Konkrétní p?íklad odstran? napadení si m?žeme ukázat n?kdy…


Komentáře

(nezobrazuje se)