Webhosting s podporou DKIM

cn130.com, 9. dubna 2015 ve 15:02:20, 110x přečteno

Seznam.cz došla trp?livost se spamem. Rozhodl se, že pokud bude n?kdo hromadn? rozesílat emailové zprávy, tak je musí podepsat pomocí DKIM. A zprávy bez DKIM tak od 1. dubna 2015 p?jdou automaticky do složky SPAM, kde je nikdo ?íst nebude. Seznam ale není jediný, pokud chcete aby váš newsletter nekon?il pravideln? ve spamu u i Gmail a ostatních poskytovatel? emailových schránek, m?li byste jej používat už n?jaký ten pátek. A jak na to reagovali poskytovatelé hostingových služeb? N?kdo už DKIM poctiv? podporuje (Active24), jiní jej v?as stihli p?idat (Gigaserver) a n?kte?í jej ve?ejn? odhalili až s n?kolika denním zpožd?ním (Wedos).

V následující tabulce najdete seznam ?eských hosting? a zdali podporují DKIM. Vycházel jsem s informací dohledatelných p?es Google. Pokud jsou n?které nep?esné anebo zavád?jící budu rád, pokud mi pom?žete tabulku doplnit.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Webhosting s podporou Let’s Encrypt

Let’s Encrypt je certifika?ní autorita, která má poskytnout certifikáty pro všechny a zdarma. Díky automatickým proces?m odpadne v?tšina…

Webhosting s podporou PHP 7

Na PHP 7 pracují vývojá?i od roku 2014. Základem se stala experimentální v?tev, která se p?vodn? jmenovala phpng (PHP next generation), která…

“Sponzorství” webů jako zdroj peněz

V dobách dávných jsem chvilku provozoval takový zajímavý obchodní model. Procházel jsem weby na freehostingu a vytipoval si zajímavé kousky.…


Komentáře

(nezobrazuje se)