Víte, že musíte platit „popelnice“ za trvalý pobyt a za vlastnictví nemovitosti? 5 d?ležitých v?cí o poplatcích za komunální odpad v Brn?, které byste m?li v?d?t

blog.zdenekvecera.cz, 1. února 2020 ve 13:09:18, 1x přečteno

Placení poplatku za komunální odpad je všem známá v?c, noví majitelé byt? a dom? ale obvykle neví, že jim vzniká povinnost platit poplatek za každý takový byt i d?m, pokud v n?m není nahlášený trvalý pobyt.

Pokud máte nahlášený trvalý pobyt v Brn?, musíte zaplatit ro?ní poplatek za komunální odpad. A? už bydlíte ve vlastním byt?, v pronájmu ?i u p?átel, sm?rodatný je nahlášený trvalý pobyt, který máte zapsaný v ob?anském pr?kazu. Pokud v trvalé adrese máte Brno, tak poplatek platíte Brnu. P?i platb? uvádíte svoje rodné ?íslo jako variabilní symbol. Aktuální výši poplatku v Brn? naleznete zde.

Když vlastníte byt nebo d?m v Brn?, na kterém není nahlášený trvalý pobyt, musíte zaplatit ro?ní poplatek za každou takovou nemovitost. Pokud tedy pronajímáte byt student?m, ve kterém nemají oni ani nikdo jiný nahlášený trvalý pobyt, musíte za n?j zaplatit poplatek z nemovitosti. A to za každou takovou nemovitost (byt/d?m), ve které není nahlášený trvalý pobyt. Poplatek z nemovitosti je ve stejné výši jako poplatek za trvalý pobyt. P?i platb? uvádíte svoje rodné ?íslo jako variabilní symbol.

Každý byt nebo d?m v Brn?, který vlastníte a není v n?m nahlášený trvalý pobyt, máte povinnost Brnu oznámit. M?žete k tomu využít „Formulá? pro p?ihlášení vlastníka nemovitosti, ve které není nikdo hlášen k pobytu“ na BrnoID, více informací zde. Oznámit nemovitost musíte i zp?tn?. „Datum po?átku poplatkové povinnosti“ naleznete ve Vyrozum?ní o provedeném vkladu do katastru nemovitostí, který vám zaslal katastrální ú?ad. Je to datum uvedené jako „a to s právními ú?inky k…“.

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

P?ipravte PPC kampan? na rok 2017

Dnes jsem m?la na E-Business Akademii dvacetiminutovou p?ednášku se stejnojmenným názvem. A protože tohle téma se do dvaceti minut narvat fakt…

PPC / affiliate arbitráž – co to je a jak na tom vydělat?

Když si procházím různá česká fóra o podnikání na internetu, vesměs všichni používají na monetizaci svých projektů kontextovou PPC…

Texty na web a reklamní texty (copywriting)

P?enést myšlenku i emoci. Zaujmout. Nadchnout. P?edjímat otázky. P?esv?d?it. P?esn? takové texty vám jako reklamní a marketingový copywriter…


Komentáře

(nezobrazuje se)