Verisign neplánuje zdražit .com a .net minimáln? do konce 1Q 2021

404m.com, 24. července 2020 ve 00:39:21, 2x přečteno

V b?eznu 2020 oznámila spole?nost Verisign, že z d?vodu celosv?tové pandemie Covid-19, nebude tento rok zdražovat .com a .net domény. Dnes se objevila zpráva, že další zdražování se neplánuje minimáln? do 31. b?ezna 2021.

Dohoda s ICANN jim umož?uje každoro?n? navýšit cenu o 7 % pro .com a 10 % pro .net, ?ehož u .net využívají. Zdražování .com však v roce 2012 však zablokovalo Ministerstvo obchodu Spojených stát? amerických. Akcie spole?nosti tehdy spadly o 17 %. V roce 2018 se op?t jednalo o tom, zdali prodloužit zákaz zdražování, ale tentokrát už Ministerstvo obchodu Verisign nechalo. Domény .com však v roce 2019 nezdražily. O rok pozd?ji se Verisign rozhodl zachovat solidárn? a cenu nezvyšovat. Stále se tak .com prodávají registrátor?m za 7,85 USD. Tedy za cenu z roku 2012.

Verisign a jejich doménám .com a .net se p?itom stále da?í. Podle kvartální zprávy (Q2/2020) p?ibylo 11,1 milion? .com a .net. Nevypadá to, že by je ohrožovaly národní domény (ccTLD) anebo nové domény (nTLD).

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 21. – 27. ?ervence

Máme za sebou další prázdninový týden. Stále bez n?jakého velkého prodeje. Nejdražší doména, která tento týden stojí za zmínku je…

.name bude také zdražovat

Asi nikoho nepřekvapí, že Verisign (správce .com/.net) se rozhodl zdražit i doménu .name. Když mu v prosinci minulého roku Ministerstvo…

Nové gTLD na obzoru? Ne jen IDN varianty t?ch sou?asných!

B?hem posledních 24 hodin p?ibylo do root zóny hned 24 „nových“ nadnárodních domén prvního ?ádu. Jedná se o IDN ekvivalenty…


Komentáře

(nezobrazuje se)