Vaše .cz domény na prodej LXXXX.

404m.com, 1. listopadu 2019 ve 09:57:17, 2x přečteno

Už po 90. máte možnost nabídnout vaši .cz doménu všem ?tená??m 404M. To to letí. P?íští rok budeme mít první 100ku :) Ale vra?me se zp?t k tématu prodeje domén. Jako každý první pátek v m?síci máte možnost nabídnout pod tímto ?lánkem do komentá?e vaši .cz doménu k prodeji. Pravidla jsou velice p?ísné, ale bez nich bychom nedosáhli na 5% úsp?šnost prodeje. Nezapomínejte že nejen ?tená??m 404M se nejvíce líbí dvouznakové domény ;)

Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i Subreg), pop?ípad? sepsat smlouvu. Nespoléhejte jen na emailovou komunikaci a ústní p?íslib.

Šablona slouží k zp?ehledn?ní komentá??, prosím dodržujte jí.  Pokud se najdete opravdu hezký kousek za velmi atraktivní cenu, m?že oslovit i @DoménovéhoRobota a ten vám ud?lá menší reklamu ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 28. ?íjna – 3. listopadu

Poslední týden nebyl moc zajímavý. Žádná doména se neprodala nad 1K CZK ani nebyl hlášen žádný soukromý prodej. Nebudeme to tak tento…

Prodané .cz domény 3. – 9. zá?í 2018

Dneska tu máme po delší dob? op?t jeden soukromý prodej. Lukáš se pod minulým p?ehledem prodaných .cz domén pochlubil, že si po?ídil…

Prodané .cz domény 28. ledna – 3. února 2019

Na konec ledna p?ibyl ješt? jeden hezký prodej na dAukce. Doména imdb.cz se prodala za 10.090 CZK. Jedná se prozatím o druhou nejdražší…


Komentáře

(nezobrazuje se)