Twitter za?al testovat u tweet? 280 znak?

webzurnal.cz, 27. září 2017 ve 09:38:38, 12x přečteno
Twitter za?al testovat u tweet? 280 znak?

Sociální sí? Twitter dnes oznámila, že na malé skupin? uživatel? otestuje psaní zpráv o 280 znacích místo sou?asných 140. Toto rozší?ení, které p?ichází po 11 letech existence Twitteru, se týká všech jazyk? krom? korejštiny, japonštiny a ?ínštiny. Tyto jazyky nejsou zahrnuty z d?vodu, že jedním znakem vyjád?í mnohem více, takže 140 znak? jim obvykle sta?í.

Twitteru klesají p?íjmy kv?li silné konkurenci, proto testuje nové modely, díky kterým by mohli zvýšit návšt?vnost sít?. Zatím však není jisté, zda se této zm?ny do?kají všichni, kte?í píšou latinkou. To ukáže až testování na malém množství uživatel?, na základ? kterého se Twitter rozhodne.

Pokračování na: webzurnal.cz

Související články

Twitter Analytics

Tak koukám, že už konečně Twitter zpřístupnil všem svůj analytics. Jakési měření návštěvnosti vašeho Twitter profilu. Samozřejmě to…

200 Kč za tweet aneb jak mě zasvrběly ruce

O službě pay4t.cz už jsem psal v článku Placené štěbetání v Česku. V krátkosti se jedná o službu, která je napojená na Twitter. V…

Plánuje Twitter zvýšit po?et znak? ze 140 na 10 tisíc?

Více zdroj? zaslechlo št?betání, že by mohl stoupnout limit tweetu ze 140 znak? na 10 tisíc. Této zm?ny se možná do?káme už koncem b?ezna


Komentáře

(nezobrazuje se)