Spor o doménu erecept.cz

404m.com, 18. prosince 2020 ve 01:09:04, 9x přečteno

Dnes jsem na lup? zahlédl, že Státní ústav pro kontrolu lé?iv (SÚKL) usp?l v mimosoudním sporu o doménu erecept.cz, kterou vlastní a provozuje na ní projekt Pilulka Lékárny a. s.. P?išlo mi to trošku divné, protože p?ed pár lety se Nejvyššímu soudu ?R rozhod?í soudy o domény nelíbili a CZ.NIC musel kv?li tomu p?epracovávat obchodní podmínky.

07.05.2012 ve 2:30 byl doména odchycena Subreg v rámci speciální registrace za 1000 CZK. Podle archive.org se na ní v roce 2013 objevilo p?esm?rování na stránky s reklamou, které zde bylo až do roku až do roku 2019. Jednalo se o typický prodej návšt?vnosti, jistá forma domain parkingu.

Kdy se p?esn? k domén? dostala spole?nost Pilulka Lékárny a.s. není známo, ale v roce 2020 na ní rozjíždí projekt, který má pomoct lidem v dob? koronakrize vyzvednout si své léky. Do systému zadáte eRecept vydaný doktorem, systém najde nejbližší lékárnu, kterou se pokusí kontaktovat. Pokud lékárna nabízí donáškovou službu, tak vám léky doru?í až dom?, pokud ne, tak kolem webu je komunita dobrovolník?, kte?í vám pro n?j zab?hnou. Služba údajn? vznikla na žádost d?chodc?, kterým stát nedoporu?uje chodit ven.

Služba samoz?ejm? rozví?ila kontroverze, protože je pod správou Pilulky. Ti takto mohou sbírat kontakty klient? a pracovat s nimi. To dnes d?lá ostatn? každý zcela b?žn?. Mám plnou pen?ženku r?zných karti?ek. Jenomže n?které lékárny se s tím nemohly smí?it a obrátili se na ú?ady (?eská lékárnická komora?). Tam si všimli, že to provozují na erecepty.cz, což je ochranná známka Státnímu ú?adu pro kontrolu lé?iv (SÚKL).

Pokračování na: 404m.com

Související články

I o dvouznakovou .com m?žete p?ijít v UDRP

Zajímavý výsledek m?l spor o dvouznakovou doménu ZT.com, kv?li údajnému cybersquattingu. The Zippertubing Company (????“???”) v UDRP…

Doménové spory o .cz domény budou méně sporné

Na blogu CZ.NIC právě vyšel blogpost, který stručně shrnuje novinky v oblasti doménových sporů u Rozhodčího soudu. Mezi nejzajímavější…

Prodané .cz domény 15. – 21. ?íjna 2018

Na druhém míst? je volfova.cz, která se vydražila na dAukce za 2.622 CZK. Jedná se o pom?rn? rozší?ené ?eské p?íjmení. Využití tedy jako…


Komentáře

(nezobrazuje se)