Spole?nost Verisign nebude zvedat cenu .com a .net domén

404m.com, 26. března 2020 ve 23:59:34, 1x přečteno

Každoro?ní zvedání cen .com a .net tentokrát neprob?hne. Spole?nost Verisign to oznámila na svém blogu v reakci na sv?tovou pandemii viru SARS-CoV-2. Jedná se o vst?ícné gesto, které má podpo?it internetovou komunitu.

Americká spole?nost VeriSign, Inc., jejíž akcie se obchodují na burze, m?la v minulém roce obrat 1,23 miliardy USD. Zam?stnává více jak tisíc lidí po celém sv?t?. Kv?li celosv?tové pandemii p?ešli na co možná nejbezpe?n?jší provoz za?átkem b?ezna. Kdo m?že d?lá vzdálen?. Ti co hlídají d?ležité systémy v datacentrech musí dodržovat p?ísný bezpe?nostní protokol. Nutno podotknout, že Verisign se stará o 2 ze 13 ko?enových jmenných server?. T?chto 13 ko?enových server? je nezbytných pro fungování internetu, tak jak ho známe. Obsahují totiž zónový soubor k doménám prvního ?ádu. Jinými slovy bez nich by váš internetový prohlíže? nev?d?l, že domény .cz má hledat na serverech CZ.NIC.

Domény .com a .net každý rok zdražují. Zvyšování ceny je regulováno na?ízením ICANN. Doména .com m?že každý rok zdražit až o 7 % a .net o 10 %. Pokud se nepletu tak sou?asná cena pro akreditovaného registrátora by m?la být 7,85 USD za .com.

Zní to jako dobrá zpráva ne? Popravd? pokud neregistrujete .com/.net domény za USD tak budete mít stejn? sm?lu. Koruna se strm? propadá a registráto?i na to brzy zareagují po?ádným zvýšením cen. Od za?átku roku posko?il kurz z 22,70 CZK/USD na 25,08 CZK/USD, tedy p?es 10 %. Takže kdo chce ušet?it m?l by prodloužit co nejd?íve.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Verisign dostal zákaz zdražovat domény

Verisign společnost, která má na starosti doménu .com, dostala od U.S. Commerce Department zákaz až do roku 2018 zvedat ceny .com domén. V…

Tak nám zdraží i .biz

Včera v pozdních večerních hodinách mi dorazila zpráva z tajného zdroje, že další na řadě v zdražování je .biz. Pro registrátory…

Verisign neplánuje zdražit .com a .net minimáln? do konce 1Q 2021

V b?eznu 2020 oznámila spole?nost Verisign, že z d?vodu celosv?tové pandemie Covid-19, nebude tento rok zdražovat .com a .net domény. Dnes se…


Komentáře

(nezobrazuje se)