Seznam zkouší Trendující témata Vyhledávání

404m.com, 30. března 2019 ve 01:48:15, 2x přečteno
Seznam zkouší Trendující témata Vyhledávání

Tahle novinka mi skoro utekla. Seznam zve?ejnil na svém blogu, že testuje Trendující témata Vyhledávání. Jedná se v podstat? o klí?ová slova, jejíchž hledanost naráz vzroste kv?li n?jaké události. Trendová klí?ová slova v hojné mí?e využívá nap?íklad Twitter. V?tšinou se jedná o hastagy.

Prozatím není žádná speciální stránka s Tendrujícími tématy. Na Seznamu m?žete najít jen r?zné boxíky. P?ípadn? se ob?as objeví v našeptáva?i. Z?ejm? se jedná o A/B testování.

Divím se, že to Seznam nenasadil už d?íve. BFU se na internetu nudí a ?asto neví co hledat. Nemají jak vyplnit ?as než jim na Messenger dorazí další zpráva. Tohle ur?it? pom?že. Možná se pak alespo? n?co dozv?dí.

Pokud jste tv?rci obsahu, tak trendy jsou neuv??iteln? p?ínosné. Jednak každý nápad na nový ?lánek se hodí, ale v tomto p?ípad? i víte že se to hledá. A nemyslím te? jen ve vyhledáva?ích. Vaši ?tená?i tento obsah cht?jí vid?t i u vás, zvlášt? pokud píšete specifické ?lánky, které nemají moc konkurence. Pak nemusí jít jinam, p?ípadn? nasdílí pro ostatní.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 25. -31. b?ezna

Tento týden byl o dost slabší. Celkem se prodalo jen 26 .cz domén za celkovou cenu 10.389 CZK. Nejdražší z nich byla aerocool.cz za 1.002…

Jak rychle odstranit stránku ze Seznamu

Našel jsem v Seznam nápovědě jednu zajímavou věc, kterou rozhodně stojí za to zmínit, protože by jí měl znát každý SEO šaman, neb se…

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…


Komentáře

(nezobrazuje se)