Recept, ako overi? startup myšlienku

podnikanivusa.com, 9. dubna 2019 ve 19:48:55, 0x přečteno

Všetci sme sa stretli s prípadmi, kedy niekto dostal vynikajúci nápad na podnikanie, venoval mu všetok svoj dostupný ?as, no projektu sa nedarilo a po ?ase skon?il. Obrovské odhodlanie a chu? vytrvalo pracova? totiž rýchlo zni?il jeden malý ve?ký detail – zlý business model.

Mám za sebou ve?ké množstvo failov. Du budúcna budem ur?ite ?alej failova?, no mojím cie?om je pou?i? sa z nich. Preto pri štarte nového businessu používam nasledujúci recept:

Krok 1, necháme odstá?Zakaždým, ke? dostanem nápad na ?o i len mali?ký projekt, zapíšem si ho do zoznamu nápadov. Nikdy na ?om neza?nem pracova? hne?. Nechám ho odstá? a ak sa mi projekt pá?i aj po mesiaci, za?nem nad ním reálnejšie rozmýš?a?.

2. Krok 2, prefiltrujemeV?aka zapisovaniu si všetkých startup ideas a zlyhaní, ktoré ich nasledovali, sa mi po ?ase podarilo vytvori? checklist, na základe ktorého hodnotím nové starup myšlienky. S ním by som sa tu rád podelil.

Pokračování na: podnikanivusa.com

Související články

Predstavenie projektu Medializuj.sk

Niektorí ?itatelia ma tu už poznajú. Moje meno je Zsolt Szabó a písal som tu dávnejšie sériu ?lánkov o podnikaní v USA a mojej firme…

Domaineri! Ukážte svoje portfólio domén. (leto 2015)

Pre oživenie blogu SvetDomen.sk sme pripravili letný seriál na pokra?ovanie. Myšlienka spo?íva v tom, aby nám Slovenský domaineri ukázali…

BarCamp Žilina 2

Pripravovaný druhý BarCamp v Žiline dáva tušiť, že model zdieľania informácii na otvorených konferenciách je úspešný aj na Slovensku.…


Komentáře

(nezobrazuje se)