Prodané .cz domény 9. – 15. ledna 2023

404m.com, 15. ledna 2023 ve 23:58:00, 6x přečteno

Nejdražší z nich byla cheesecake.cz, která se vydražila na dAukce za 1,2K CZK po 8 p?íhozech. Doména již byla p?evedena na nového majitele, který na ní vytvo?it web s recepty na cheesecaky.

Cheesecake je druh dezertu, který se skládá z kolá?ového t?sta a sm?si sýra, cukru, vejce a ko?ení. Tradi?n? se p?ipravuje na kolá?ovém dn? a pe?e se v troub?. M?že být dochucen r?znými p?ísadami, jako jsou vanilka, citron nebo ovoce. Existuje mnoho r?zných variací tohoto dezertu po celém sv?t?.

První záznam o domén? je z roku 2015, kdy na ní bylo p?esm?rování na jiný web, to na ní z?stalo až do roku 2022. Není se tak ?emu divit, že na doménu nevede žádný zp?tný odkaz.

P?iznám se, že nevím jak jsou cheesecaky u nás oblíbené, takže t?žko soudit hodnotu domény. Nicmén? jedná se o anglické slovo, které je v ?eštin? náchylné na p?eklepy.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané domény 9. – 15. ledna

Tento týden se prodalo opravdu velké množství domén. Na dAukce to bylo 66 a subregu 22. Dokonce se lámaly rekordy z minulého týdne. Na dAukce…

Prodané .cz domény 9. – 15. b?ezna

Tak z tohoto týdne mám radost. Standa mi ohlásil prodej domény smag.cz za 5K CZK. Kupce našel p?es 404M. Nejedná se ?ist? o prodej domény,…

Prodané .cz domény 15. – 21. kv?tna 2023

Jednalo se o foglio.cz, která se po 9 p?íhozech na dAukce vyšplhala na 1,1K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Historie domény


Komentáře

(nezobrazuje se)