Prodané .cz domény 4. – 10. b?ezna

404m.com, 10. března 2019 ve 23:47:26, 5x přečteno
Prodané .cz domény 4. – 10. b?ezna

Tento týden byly jen t?i zajímavé prodeje. První z nich byla doména gaynet.cz, která se vydražila za 3,7K CZK na dAukce. Na domén? se poprvé objevil obsah v roce 2003, ovšem jednalo se pouze o  parkovací stránku hostingu. Ta zde byla až do roku 2005. V roce 2008 se na ní objevil bulvární magazín. Ten fungoval až do roku 2019. Alexa neukazuje žádnou návšt?vnost, n?jaké ranky by se ale našly. Na web by m?lo vést 6.515 odkaz? z 56 domén. Doména nevypadá špatn?. Zní dob?e, ur?it? by se dala použít pro více projekt?.

Na druhém míst? je tento týden opravyplastovychoken.cz za 1,5K CZK. Pom?rn? dlouhá trojslovná doména, která jasn? cílí. K t?mto doménám se toho moc napsat nedá. Pro firmu jsou moc dlouhé, pokud však nabízíte specifickou službu, tak pro? ne.

Na dAukce se v posledních týdnech dá celkem dob?e vybrat. Nevím jestli poklesl zájem o .cz domény, domaining anebo o službu. V každém p?ípad? za základní cenu šly nap?íklad domény – blackmagic.cz anebo thaispa.cz.

Tento týden jsem se doménám v?noval jen v ?lánku Doména Chocolate.com prodána za 7 mísnou ?ástku. Doporu?il bych však p?e?íst i ?lánek Policie dostala pravomoc vypnout váš web až na 90 dní. Chvilku toto téma let?lo sociálními sít?mi, ale te? n?jak utichlo. Nikdo ho už ne?eší.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 28. ledna – 3. února 2019

Na konec ledna p?ibyl ješt? jeden hezký prodej na dAukce. Doména imdb.cz se prodala za 10.090 CZK. Jedná se prozatím o druhou nejdražší…

Prodané domény 4. – 10. dubna

Tento týden byl o poznání akčnější. Ačkoliv se neprodávalo za žádné velké částky, alespoň se prodávalo. V počtu prodaných domén

Prodané .cz domény 13. kv?tna – 19. kv?tna

První z nich je u-b.cz, jejíž aukce trvala 40 minut a celkem zájemci provedli 34 p?íhoz?. Doména už byla p?evedena na nového vlastníka,…


Komentáře

(nezobrazuje se)