Prodané .cz domény 3. – 9. ledna 2022

404m.com, 9. ledna 2022 ve 23:59:00, 11x přečteno

Pod jedním z minulých p?ísp?vk? jste m? upozornili na prodej domény pekarstvi.cz na Webtrhu. Tento prodej nebyl potvrzen, ale pozd?ji jsem si psal s kupcem a ten nakonec potvrdil, že tento týden došlo k p?evodu doménu.

Tato doména m? celkem zaujala. S tím jak se více a více p?esouvá nakupování zboží do online a rozvážka je dnes už zcela b?žná, tak si umím p?edstavit, že v budoucnu by mohlo být peka?ství, které bude distribuovat své výrobky až k nám dom? b?žnou záležitostí. Pe?ivo máme rádi ?erstvé a kupujeme si jej pravideln?. Bylo by super mít každý den “ve schránce” ?erstvé pe?ivo. V podstat? je to n?co, co si objednáte na m?síc dop?edu s denní dopravou. Samoz?ejm? otázkou je cena dopravy. Autonomní dron by to asi zvládl :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 28. ledna – 3. února 2019

Na konec ledna p?ibyl ješt? jeden hezký prodej na dAukce. Doména imdb.cz se prodala za 10.090 CZK. Jedná se prozatím o druhou nejdražší…

Prodané .cz domény 01. – 07. srpna 2022

Jedná se o doménu financnidum.cz, která se na dAukce vydražila po 15 p?íhozech za 3.201 CZK. Prozatím však ješt? nebyla p?evedena na nového…

Prodané .cz domény 10. – 16. ledna 2022

Vzhledem k záznam?m ve WHOIS, archive.org a cache vyhledáva?? to vypadá, že už doména byla p?evedena na nového majitele, anebo jen v…


Komentáře

(nezobrazuje se)