Prodané .cz domény 28. kv?tna – 3. ?ervna

404m.com, 3. června 2018 ve 13:19:42, 15x přečteno

Nejdražší doménou tohoto týdne se stala toplekarna.cz, kterou si nový majitel nechal odchytit v speciální registraci na Subreg za 5000 CZK. Od roku 2012 byla na domén? jen parkovací stránka. Doména by se dala velmi dob?e využít jako databáze lékáren s vyhledáváním podle polohy, recenzemi a možná i hledáním podle zboží. P?ípadn? jako srovnáva? zboží. Samoz?ejm? i jako eshop, ale nemyslím si že se dají léky posílat jen tak poštou. Lékárny co nabízí sortiment online jej vydávají p?es své pobo?ky.

Na druhém míst? je csos.cz vydražená na dAukce za 4.132 CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. Na domén? se nacházela od roku 2004 prezentace církevní st?ední odborné školy ve Spáleném Po?í?í. V roce 2015 se však rozhodlo o p?est?hování školy do Plzn?. Od 1.9.2016 došlo k oficiálnímu p?ejmenování a škola si zaregistrovala novou doménu cisplzen.cz a p?esunula obsah. Na doménu vede podle MOZ 178 odkaz?, má DA 22 a PA 25. Na klí?ové slovo csos mi vyb?l ?eský svaz orienta?ních sport?. Jinak nic zajímavého. P?emýšlím co s ní nový majitel hodlá d?lat :)

A na t?etím míst? máme tento týden crohnovachoroba.cz za 1,2K CZK. K této domén? toho asi není moc co dodat. Osobn? s tímto typem web? nemám zkušenosti, ale vím že je úzká skupina lidí, kte?í se na to specializují.

Zjistil jsem, že @DoménovýRobot p?estává stíhat udržovat Doménový Rejst?ík aktuální. Njn každý týden p?ibudou desítky nových domén, takže mám v plánu ud?lat p?íští týden údržbu. Asi by to cht?lo p?epsat ?ást kódu do PHP 7.1. V každém p?ípad? to znamená, že n?které z jeho tip? nemusí být aktuální. Resp. že doména už m?že být prodloužena.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 2. – 8. prosince

Na druhém místě je tento týden jasenka.cz. Na dAukce za ní zaplatil zájemce 3.399 CZK. Podle wikipedie je Jasenka katastrální území v okrese…

Prodané .cz domény 28. b?ezna – 3. dubna

I p?es 39 prodaných .cz domén, byl tento týden slabší. Po delší dob? nebyla p?ekonána ani hranice 20K CZK, což je škoda. Na druhou stranu…

Prodané .cz domény 22. – 28. dubna

Tento týden se prodalo celkem 104 domén na dAukce a 3 domény na Subregu. Je to poměrně slušný rozdíl. Přemýšlím jestli za to můžou ceny,…


Komentáře

(nezobrazuje se)