Prodané .cz domény 26. srpna – 1. zá?í

404m.com, 2. září 2019 ve 00:25:27, 6x přečteno

Po ?ty?ech m?sících tu máme jeden odchyt na Subreg. Tento týden jim povedlo získat pro svého zákazníka doménu s-finance.cz. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Odchyt resp. speciální registrace stojí u Subreg 5K CZK.

Historie domény sahá do roku 2002, kdy se na ní objevila jednoduchá prezentace autorizovaného prodejce Citibank nabízejícího b?žné bankovní služby. Ta skon?ila v roce 2009. Znovu se na ní obsah objevil až v roce 2013. Jednalo se o parkovací stránku. Od následujícího roku byla p?esm?rována až do roku 2016, kdy p?esm?rování nahradila nabídka domény k prodeji. V roce 2018 jí z?ejm? p?vodní majitel pustil a n?kdo nový si jí zaregistroval, ale nechal na ní stránku o úsp?šné registraci. Podle Marketing Miner za svou existenci stránka nasbírala 48 odkaz? z  12 domén. V??ím že mohla mít n?jakou dobu u slušnou p?eklepovou návšt?vnost, protože Seznam provozoval sv?j web sfinance.cz. Ten však skon?il a doména sm??uje na domovskou stránku Seznamu. Te? mi doména už tak zajímavá nep?ijde.

Na druhém míst? je skon?ila uverypraha.cz, vydražená na dAukce za 1.277 CZK. Doména prozatím nebyla p?evedena na nového majitele. V archive.org o ní není žádná zmínka. Marketing Miner nenašel žádné odkazy ani hledaní klí?ovového slova „úv?ry Praha“.

A na t?etím míst? je doména bramboracka.cz. Ta se vydražila na dAukce po hodinovém p?ehazování za 1,1K CZK. Na nového majitele ješt? p?evedena nebyla. Podobn? jako u p?edchozí domény žádný záznam v archive.org. Ani Marketing Miner nic nenašel. Podle m? super doména na minisite, možná i n?co v?tšího. Ud?láte jej jednou po?ádn? a pak už moc aktualizací není pot?eba. N?jaká hledanost tam je – kolem 4K/m?síc.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 12. – 18.srpna

S celkovou cenou 16,3K CZK za prodané domény u dAukce a 1,2K CZK u Subregu je tento týden zatím nejhorší za celý rok 2013. Máme jen tři…

Prodané .cz domény 25. -31. b?ezna

Tento týden byl o dost slabší. Celkem se prodalo jen 26 .cz domén za celkovou cenu 10.389 CZK. Nejdražší z nich byla aerocool.cz za 1.002…

Prodané .cz domény 18. – 24. února 2019

Tento týden se vydražilo rekordních 60 .cz domén za celkovou ?ástku 26.853 CZK. Nejdražší z nich byla dvouznaková 7v.cz, jejíž cena se v…


Komentáře

(nezobrazuje se)