Prodané .cz domény 26. b?ezna – 1. dubna

404m.com, 2. dubna 2018 ve 01:10:27, 1x přečteno

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne je snubaky.cz, která se vydražila za 4.512 CZK. Doména už byla p?evedena na nového majitele. Slangové výrazy v doménovém názvu mohou být celkem výst?ední, na druhou stranu celkem dob?e se na nich dá budovat brand. ?asto slangové výrazy nahrazují delší slovní spojení, t?eba v tomto p?ípad? snubní prsteny. Samoz?ejm? velký vliv má také rozší?ení slangového výrazu.

Na druhém míst? je trojznaková doména 2gd.cz za 1.101 CZK. Doména prozatím nebyla p?evedena na nového majitele. Na domén? se d?íve nacházela prezentace spole?nosti tvo?ící grafické návrhy, loga a webové stránky.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 7. – 13. dubna

Tento týden se nic drahého na dAukce neprodalo. Dokonce žádný z domén nepřesáhla 1K CZK. Celkem se zde prodalo 26 .cz domén za celkem 6.120…

Prodané .cz domény 6. – 12. dubna

Nejv?tší doménovou zajímavostí posledních sedmi dn? bylo doexpirování dvoupísmenná ny.cz, jejíž cena je odhadována kolem 100K CZK.…

Prodané .cz domény 26. listopadu – 2. prosince 2018

Máme tu t?etí týden, kdy cena všech prodaných .cz domén nep?esáhla 10K CZK. Také už dlouho nikdo nenahlásil zajímavý prodej .cz domény. V…


Komentáře

(nezobrazuje se)