Prodané .cz domény 24. února – 1. b?ezna

404m.com, 1. března 2020 ve 17:58:00, 1x přečteno

Nejdražší doménou tohoto týdne je heat-decor.cz, kterou odchytit Subreg za 5K CZK. Doména už byla p?evedena na nového majitele, ten jí p?esm?roval na své stránky, což je e-shop s topnými fóliemi a topnými panely zna?ky Heat Decor. Na domén? se první obsah objevil v roce 2017. Jednalo se o e-shop zam??ený na podlahové topení. Skon?il z?ejm? v roce 2018. Podle statistik Marketing Miner na n?j vede 5 odkaz? ze 2 domén. Pro? tedy 5K CZK? Heat Decor je zna?ka, která vyrábí topné rohože, panely, fólie a p?íslušenství k nim. Hledanost jejich produkt? je však nízká. Na Seznamu má t?eba ?ist? zna?ka Heat Decor pr?m?r 12 hledání za m?síc. Ceny za proklik nejsou moc zajímavé. M?že tam být samoz?ejm? vysoká marže anebo produkty mohou být drahé. Bezpoml?kovou verzi drží n?kdo jiný a parkuje jí bez obsahu ?i reklamy. Na druhou stranu p?ímo slovní spojené Heat Decor jsem nenašel v databázi obchodních zna?ek. No nevím tu cenu se mi tam n?jak neda?í najít.

Na druhém míst? je velmi hezká doména zasnubniprsten.cz. Vydražila se na dAukce za 4,5K CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. První záznam v archivu má z roku 2009 kdy na mí bylo MFA ?(^?^)?.  Doména za svou existenci získala 33 odkaz? ze 7 domén. Osobn? mi p?ijde tato doména opravdu hezká a um?l bych si na ní p?edstavit n?jaký infoweb, který by díval tipy jak vybrat vhodný zásnubní prsten, jaké jsou možnosti, tradice, co je moderního a možného. V??ím že by se provoz takovéhoto webu n?jakému e-shopu se zásnubními prsteny vyplatil.

Tento týden se prodala další dvouznaková doména. Více se dozvíte v ?lánku OA.com prodána za 554K EUR. Najdete tam také seznam dalších zajímavých prodej? dvouznakových domén.

Pokud na svých stránkách prodáváte reklamní ?lánky anebo nabízíte možnost publikování obsahu jiným, tak doporu?uji p?e?íst ?lánek Za?al Google penalizovat guest posty? Google z?ejm? n?co rozjíždí.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 18. – 24. února 2019

Tento týden se vydražilo rekordních 60 .cz domén za celkovou ?ástku 26.853 CZK. Nejdražší z nich byla dvouznaková 7v.cz, jejíž cena se v…

Prodané .cz domény 25. února – 3. b?ezna

Nejdražší prodaná doména tohoto týdne byla dvouznaková 7z.cz. V uživatelské aukci na Subreg se vydražila za 5,5K CZK. Už byla p?evedena na…

Prodané .cz domény 28. ledna – 3. února 2019

Na konec ledna p?ibyl ješt? jeden hezký prodej na dAukce. Doména imdb.cz se prodala za 10.090 CZK. Jedná se prozatím o druhou nejdražší…


Komentáře

(nezobrazuje se)