Prodané .cz domény 14. – 20. ?íjna

404m.com, 20. října 2019 ve 23:42:27, 3x přečteno

První z nich je starozitnictvi.cz, jejíž cena se vyšplhala na 16.999 CZK. Nejednalo se o odchyt, ale o uživatelskou aukci. Vypadá to že k prodeji skute?n? došlo. A?koliv se podle archive.org obsah webu nezm?nil, tak 1.10.2019 byl majitelem domény jiný kontakt než sou?asný. Osobn? bych tuto doménu ?adil už mezi prémiové s cenou spíše v šestimístnou. Takže velká gratulace kupci.

Druhým velkým prodejem je dvou?íselná 98.cz, která se po 27 p?íhozech vyšplhala na 12,1K CZK. Tato doména prozatím nebyla p?evedena na nového majitele, stále je vedena na dAukce. Dvou?íselné domény jsou vzácn?jší než dvouznakové, ovšem mají menší množství využití. Ob?as se používají jako koncovka letopo?tu. T?eba 98 by mohlo pojednávat o událostech v roce 1998. Samoz?ejm? jsou tu i speciální dvou?ísla, která mají sv?j význam t?eba 13, 42 anebo 69. V tomto je super anglická wikipedie. Konkrétn? u 98 m? ale žádné využití te? nenapadá.

A na t?etím míst? je tento týden ostrovacice.cz s cenou 3.401 CZK. Tato doména také ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. Historie domény sahá až do roku 2001. Byla zde chviku prezentace spole?nosti nabízející tvorbu a hosting stránek ur?ená pro jinou doménu. Možná sloužila pro testovací ú?ely (vývojové prost?edí). Obsah však rychle zmizel a z?stala jen v?ta, že na stránkách nic není. Robot webarchive moc snímk? ned?lal, takže je otázkou jestli doména expirovala anebo jí prost? jen ignoroval. V roce 2013 se na ní objevila stránka s reklamou, pozd?ji jí vyst?ídala parkovací stránka. Na domén? tedy nikdy nebyl žádný obsah. Ostrovacice respektive Ostrova?ice je m?stys s 699 obyvateli v Jihomoravském kraji. Oficiální prezentaci mají na ostrovacice.eu.

Tento týden jsem do Doménového rejst?íku p?idal 26 prodaných .cz domén z NameBio. Jejich seznam a za kolik se prodali najdete v ?lánku 26 starších prodej? .cz domén dopln?no do Doménového Rejst?íku.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 14. – 20. ledna 2019

Tento týden se stala nejdražší doménou zensen.cz, která se prodala na Subreg za 6K CZK. Ženšen resp. ženšen pravý je lé?ivá bylina,…

Prodané .cz domény 20. – 26. srpna

Tento týden se prodalo 33 .cz domén za celkovou cenu 12.110 CZK. Nejdražší z nich byla jakepojisteni.cz, kterou se poda?ilo odchytnout Subreg.…

Prodané .cz domény 14. – 20. b?ezna

Tento týden sice nikdo nenahlásil soukromý prodej, ale i tak jsme se v celkové ?ástce, za prodané domény, dokázali dostat na hezkých 25.817…


Komentáře

(nezobrazuje se)