Prodané .cz domény 11. – 17. února 2019

404m.com, 18. února 2019 ve 00:21:32, 8x přečteno
Prodané .cz domény 11. – 17. února 2019

Nejdražší doménou tohoto týdne se stala dvou?íselná 98.cz, která se v uživatelské aukci vydražila na dAukce za 14.333 CZK. Jedná se o druhou nejdražší doménu vydraženou na dAukce za tento rok. Co ud?lat na ?íselných doménách je vždycky o?íšek. Pokud je to násobek desítky, tak se hodí pro web na oslavu n?jakého výro?í. U t?ch ostatních je to složit?jší. Ob?as poslouží jako poslední dvoj?íslí letopo?tu. U 98 to však bude problém.

Na druhém míst? skon?ila strelnezbrane.cz. Jednalo se také o uživatelskou aukci na dAukce. Kone?ná cena byla po 13 p?íhozech 4,5K CZK. Doména se neprodávala poprvé. V Doménovém rejst?íku se nachází více záznam? o její prodejích. Kone?ná cena 4,5K CZK je zatím nejvyšší. Je to rozhodn? p?kný kousek.

A na t?etím míst? skon?ila poml?ková dane-ucetnictvi.cz s cenou 3K CZK. Jednalo se také o uživatelskou aukci. Historie domény sahá až do roku 2003, ovšem byla na ní pouze parkovací stránka. Teprve v roce 2004 se na krátkou dobu na ní objevila jednoduchá prezentace firmy.

Tento týden se celkem prodalo 39 domén za celkovou ?ástku 43.977 CZK, takže rozhodne nadstandardní týden. 36 kousk? na dAukce a 3 na Subreg. Zajímavé je že v?tšina z toho poml?kové dvouznakové domény. N?kdo si asi d?lá zásoby ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 11. – 17. února

Takže tabulky prodaných domén zpracovány a vyhodnoceny. Mám pro všechny dobrou zprávu. Na dAukce se prodala první doména roku 2013, která…

Prodané .cz domény 11. – 17. b?ezna

Tak tu máme další velký prodej. Dvouznaková doména ez.cz se vydražila na dAukce za 55K CZK. Podle whois už byla p?evedena na nového majitele.…

Prodané .cz domény 12. – 18. srpna

Tak tu máme po necelých 5 m?sících prodej nad 10K na dAukce. Jedná se o doménu hakr.cz, která se 26 p?íhozech vydražila za 11.050 CZK.…


Komentáře

(nezobrazuje se)