Potvrzeno .net op?t podraží

404m.com, 24. července 2015 ve 11:34:11, 15x přečteno

Cena oblíbených nadnárodních domén, pod správou Verisign by každým rokem m?la stoupat o 10 procent. Neplatí to jen o .com, kde to výslovn? až do roku 2018 zakázalo Ministerstvo obchodu Spojených stát? amerických. Dnes mi oficiální zdražení .net, pro rok 2016, potvrdil  Honza Horák (šéf Gransy s.r.o., pod kterou spadá oblíbený registrátor Subreg).

Cena vzroste k 1. únoru 2016. Nov? budou registráto?i platit za registraci, prodloužení a transfer domény 7,46 USD. Dále je nutné p?i?íst poplatek ICANN 0,18 USD. Jak se cena promítne na ?eském trhu, to bude spíše záležet na vývoji kurzu dolaru k ?eské korun?. P?i sou?asném kuru 24,581 CZK za USD, bychom si, bez provize pro prodejce, zaplatili cca 188 CZK. Cena však m?že z?stat z d?vodu konkuren?ních boj? stejná.

A pro? Verisign zdražuje, když to v podstat? není pot?eba? Protože jsou komer?ní spole?ností a jejich akcioná?i cht?jí vid?t zisk. Naproti tomu ?eský CZ NIC je zájmové sdružení právnických osob, která si peníze nenechává. Má jich z registrace domén dostatek a tak je investuje do rozvoje ?eského internetu.

Obecn? tento nár?st cen nahrává naší národní domén?, která stojí 125 CZK tém?? u všech registrátor? a pokud je mi známo CZ NIC neplánuje ani zdražení ?i zlevn?ní. Navíc pravidla majitele domény nijak neomezují jako u ostatních domén. Zdarma si jí m?že p?evést kam chce. Dobrou alternativou je i .eu, která je tém?? každý rok n?kde v akci zdarma ?i za pár desítek korun. Prodloužit jí pak lze od 110 CZK. Osobn? už pro nové projekty po?izuji pouze .cz ?i .eu domény.

Pokračování na: 404m.com

Související články

.net domény podraží i když není důvod je zdražovat

Začátkem měsíce jsem napsal článek Verisign dostal zákaz zdražovat domény. Ministerstvo Obchodu USA zakázalo do roku 2018 zdražovat .com…

.biz domény podraží

Po doménách .net, .org a .name bude zdražovat i Neustar Inc. .biz doménu. Cenu zvedne o cca 10% z 7,85 USD na 8,63 USD. .com doména se měla…

Podle recode.net za penalizaci eBay nemůže Panda

Pokud se nějaký web po vydání nového Panda 4.0 algoritmu zmiňoval nejvíce tak to byl eBay. Podle některých měření údajně ztratil až 50…


Komentáře

(nezobrazuje se)