Podle SPIR blokuje reklamu až 12 % ?ech?

404m.com, 17. října 2015 ve 02:21:36, 28x přečteno

K fenoménu blokování reklam ud?lal pr?zkum i SPIR (Sdružením pro internetový rozvoj). Zjistili, že reklamu blokuje zhruba 12 % ?ech?. U web? zam??ených na IT to m?že být 40 %. Tato ?ísla p?epo?etli rovnou na peníze. Provozovatelé web? údajn? p?ichází o 1,2 miliardy CZK ro?n?. No máme to tak n?jak oficiáln? ?erné na bílem. Osobn? jsem ale stejn? ?ekal od ?ech? trochu vyšší ?ísla :)

P?i hledání podklad? k tomuto tématu jsem narazil na zajímavý komentá? k dat?m na mediaguru.cz. Místo nep?íjemných agresivních reklam, kterých je stále plno zvlášt? na velkých webech, je jako d?vod uveden sledování t?etí stranou, konkrétn? retargeting od Google. Lidé si prý všímají, že jsou sledování a kv?li tomu používají AdBlock. No nevím, ale zatím jsem se nepotkal s nikým, kdo by jako d?vod pro používání AdBlock uvedl Google retargeting. Všichni se v?tšinou shodnout na agresivní reklam? a zpomalení na?ítání stránek ?i problém s výkonem po?íta?e.

Pokud se má blokování reklam n?jak ?ešit, tak to chce po?ádn? a hlavn? vše stav?t na reálných podkladech. Google mi totiž z pohledu uživatele nep?ijde jako ten, kdo d?lá problémy. Jeho reklamy ne?vou, nep?ekrývají obsah a nemají zásadní vliv na rychlost na?ítání stránky.

Takže blokování reklam už není v?c o které se nemluví. Práv? naopak se te? za?ne probírat hodn?. Obávám se, že výsledkem bude agresivní p?ístup velkých producent? obsahu. Otázkou však je, mají dostate?n? kvalitní a unikátní obsah, aby n?komu stálo za to vypnout si blokování reklam, práv? pro jejich web?

Pokračování na: 404m.com

Související články

Opera zavede blokování reklam

Ve vývojá?ské verzi prohlíže?e Opera se objevila nová funkce – blokování reklam. Navíc obohacená o statistiky rychlosti, které vám…

Google p?išel díky blokování reklam o 6,6 miliard USD

Spol?enost Pagefair, která se zabývá technologii proti blokování reklam, tvrdí že Google p?išel o 6,6 miliard USD v d?sledku blokování…

Samospouštěcí reklama na AdSense?

Tak se mi právě stalo něco velice nepříjemného. Zatímco jsem se věnoval obsahu stránky, nechal jsem myšidlo odpočívat v pravém sloupci,…


Komentáře

(nezobrazuje se)