Nejrychleji rostoucí m?stská doména je .nyc

404m.com, 4. dubna 2015 ve 11:35:23, 27x přečteno

Zatímco u v?tšiny nTLD mám stále smíšené pocity, tak doménám m?st naprosto fandím. P?ijdou mi ideální pro lokální projekty. A? už se jedná o obchody, ú?ady, památky anebo je fan stránky. V?tšina hlavních m?st má dostate?nou koncentraci obyvatelstva aktivního na internetu, aby vlastní doménu zužitkovali.

Toho se také chytl New York, který si po?ídil doménu .nyc. Ta má podporu i místní radnice, která jí propaguje. To se podepsalo i v nejrychlejším r?stu. V pr?m?ru každý m?síc p?ibude necelých 12,3K nových .nyc domén. Jen pro srovnání .cz doména má n?co p?es 6,1K registrací na m?síc za rok 2014.

Jen pro zajímavost Ond?ej Filip (šéf CZ.NIC) se nedávno zmínil ve vysílání Hyde Park, že zkoušel kontaktovat primátora Prahy, zdali nebudou usilovat o vlastní m?stkou doménu. Bylo mu zd?leno, že mají jiné priority. Tak nic no :(

Pokračování na: 404m.com

Související články

Starosta m?sta New York prozradil pár informací ze zákulisí .nyc

Doména m?sta New York .nyc má nesmírnou podporu místní radnice a je to znát. P?ed m?sícem a p?l pat?ila .nyc k nejrychleji rostoucím doménám

Které zvíře dělá mééé

Ačkoliv se tomu dá občas jen těžko uvěřit, tak i u nás se najdou registrátoři, kteří dokáží v rámci nějaká akce srazit ceny nově…

Doména px.com prodána za více jak 1 milion USD

Máme tu další po?ádný prodej .com domény. Dvouznaková PX.com se prodala za 1 milion USD plus n?jaké další nezve?ejn?né poplatky. S touto…


Komentáře

(nezobrazuje se)