Lockheed Martin ($LMT) – Q2/2022

404m.com, 21. července 2022 ve 01:11:27, 6x přečteno
Lockheed Martin ($LMT) – Q2/2022

V?era reportovala výsledky spole?nost Lockheed Martin ($LMT), kterou mám v dividendovém portfoliu. Pozice není velká cca 2,5 %, ale jedná se o jeden ze zajímavých titul?, který m? baví sledovat.

Zbroja?ské spole?nosti jsou zajímavé tím, že do nich nechce investovat každý a to v?etn? n?kterých velkých fond?. Pro ?ást lidí je to prost? n?co neetického jako t?eba tabák anebo hazard. U zbroja?? to ješt? více umoc?uje pokud se podílejí na vývoji jaderných zbraní. Existují organizace, které to hlídají. Provozují i ?adu web?, kde si m?žete ov??it jestli n?jaký fond má podíl ve zbrojním pr?myslu – nap?íklad weaponfreefunds.org anebo ethicalconsumer.org.

$LMT je ob?í nadnárodní zbroja?ská spole?nost, která má 4 divize – Aeronautics (letadla), Missile and Fire Control (rakety), Rotary and Mission Systems (vrtulníky a systémy velení) a Space (vesmír).

Aktuáln? je nejznám?jší díky bojovým letoun?m 5. generace Lockheed Martin F-35 Lightning II. Ty jsou aktuáln? nejpotkávan?jší a vyrábí je opravdu ve velkých sériích. V podstat? výrobní kapacity jsou zamluvené až do roku 2046.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Lockheed Martin ($LMT) – Q3/2022

Tento týden reportovala výsledky spole?nost Lockheed Martin ($LMT), kterou mám v dividendovém portfoliu. Pozice není velká cca 2,83 %, ale…

Prodané .cz domény 17. – 23. ?íjna 2022

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala svatkycr.cz. Po 17 p?íhozech byla vydražena na dAukce za 2.422 CZK. Doména prozatím nebyla…

Jak mi jde investování XXVIII. – shrnutí za listopad 2021

Listopad byl hlavn? o hlášení hospodá?ských výsledk?. N?co spadlo a já toho využil, n?co narostlo a m?l jsem z toho dobrý pocit. Koncem…


Komentáře

(nezobrazuje se)