Jak poptat PPC reklamu

vetrovka.cz, 25. března 2014 ve 07:00:53, 29x přečteno

Rukama mi prošly ?ádov? stovky poptávek na správu PPC reklamy. Do agentury i soukrom?, od klient?, konzultant?, account? i koleg? z jiných odd?lení nebo partnerských agentur. Od malých klient? po pozvánky do velkých tendr?. Od lidí, kte?í by online marketingu rozum?t m?li a m?li by v?d?t co cht?jí, p?es firmy, které do toho dávají tak velké peníze, že by m?ly poslat sakra dobré zadání, až po ty, kte?í tomu z charakteru své pozice celkem logicky moc rozum?t nem?žou. Nap?í? nimi se velká v?tšina se nevyvarovala n?kterým typickým chybám. Jak se jim vyvarujete vy?

Úpln? nej?ast?jší poptávka na správu PPC vypadá zhruba takhle: „Dobrý den, poptávám PPC reklamu pro sv?j eshop, prosím pošlete mi nabídku.“ Ob?as oko?en?né o pár p?ídavných jmen typu levn?, kvalitn?, rychle, žádostí o reference, p?ípadn? jen mali?ko konkrétn?jšími informacemi a n?jakými zdvo?ilostními frázemi.

Už tady pozor. PPC reklama není žádná univerzální služba, nastavení kampan? ani její správa je pro každý projekt i pro každý vyty?ený cíl r?zn? pracná, zpravidla se nace?uje dle náro?nosti. ?emeslníkovi taky nenapíšete „Chci novou kuchy?, ?ekn?te mi cenu„. Bude chtít v?d?t, jak velký, máte prostor, co všechno tam chcete mít, jaký materiál použít. Stejn? tak PPC specialista bude pot?ebovat v?d?t, jaký bude rozsah inzerce, co je pro vás prioritní a ?eho vlastn? chcete dosáhnout.

Úpln? elementární informací je web a produkt, který se má inzerovat. Už jen ?ist? z webu vypadne pár podstatných informací – dá ur?itou p?edstavu o rozsahu kampaní (bude pot?eba pár desítek klí?ových slov na propagaci kade?nictví nebo to budou desetitisíce slov pro propagaci eshopu se sportovními pot?ebami?), o jejich souladu s publika?ními pravidly PPC systém? (není dál co ?ešit, pokud chcete propagovat eshop se zbran?mi, prost? to nep?jde) a dává ur?itý náznak budoucí zvolené strategie (máte zajímavou novou službu, ale nikdo ji hledat nebude, proto se zam??íme hlavn? na obsahovou sí? místo vyhledávání).

Pokračování na: vetrovka.cz

Související články

PPC / affiliate arbitráž – co to je a jak na tom vydělat?

Když si procházím různá česká fóra o podnikání na internetu, vesměs všichni používají na monetizaci svých projektů kontextovou PPC

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…

Vyplácí se vám ppc reklama?

Na blogu Reklama-ppc.cz vyšel zajímavý test ppc agentur . Autor formou mystery shoppingu oslovil na 40 PPC agentur z celé České republiky s…


Komentáře

(nezobrazuje se)