Google ve Francii tv?rc?m obsahu platit nebude, radši omezí výsledky

404m.com, 27. září 2019 ve 01:09:19, 0x přečteno

Minulý rok byla Evropským parlamentem protla?ena Copyright Directive (Sm?rnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu). Ta obsahuje nap?íklad i ?lánek 15 (d?íve 11), který na?izuje aby tv?rci obsahu dostali peníze i za náhled ?lánku. ?lenské státy jsou povinny sm?rnici za?lenit do svých zákon?. Jako jedna z prvních se o to pokusila Francie. Nové na?ízení tam za?ne platit už v ?íjnu 2019. No a co s tím ud?lá Google? Rozhodn? platit nebude.

Google to vy?eší jednoduše. Ve Francii p?estane zobrazovat náhledy ?lánku, za které by m?l podle nové sm?rnice platit. V sou?asné dob? zobrazuje pro n?které ?lánky miniaturu obrázku, nadpis a kus textu. Dost na to, aby se uživatel rozhodl, kterou verzi ?lánku si vybere. S tím je však konec. Od ?íjna uživatel z Francie uvidí pro jakýkoliv ?lánek od vydavatele z EU jen nadpis. A toto omezení bude platit pro úpln? všechny služby Google, tedy nejen vyhledávání.

Ovšem Google nabízí ?ešení. Jakýkoliv vydavatel obsahu m?že získat, ?ekn?me si to na rovinu, konkuren?ní výhodu, pokud dá Google svolení zobrazovat výsledky jako p?edtím. Mimochodem p?ipomíná, že evropským vydavatel?m novin posílá m?sí?n? 8 miliard p?ístup?, což je 3 tisíce za vte?inu. Pr?zkum Deloitte ukázal že hodnota jedné takové návšt?vy má hodnotu 4 – 6 eurocent?.

Sm?rnice bude jednou platit i u nás. ?R má dva roky, aby jí za?lenila do svých zákon?. Uvidíme jak chyt?e se to našim zákonodárc?m (ne)poda?í. V každém p?ípad?, pokud náhodou chcete, aby Google nezobrazoval náhledy už te?, tak m?žete dobrovoln? dát svému webu Status evropské tiskové publikace. Toto nastavení doporu?uji zkontrolovat, protože už tam náhodou m?žete být ;)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Seznam kontext – dotestováno

Počínaje zítřkem ukončuje Sklik testování kontextu – prokliky z kontextu už budou placené stejně tak, jako ty ve vyhledávání. Pokud z…

Kdo je Martin Novotný a co má společného s Acomware?

Protože začínám v poslední době působit aktivněji ve společnosti Acomware, cítím potřebu vyjasnit zde moje vztahy s touto společností a…

Francouzký soud nařídil zablokovat přístup ke stránkám na streamování videa

Velké vítězství slaví protipirátská sdružení ve Francii. Podařilo se jim přesvědčit nejvyšší soud, aby nařídil vyhledávačům…


Komentáře

(nezobrazuje se)