Going down the crypto rabbit hole – DEX, pooly, farmy a staking

404m.com, 21. listopadu 2021 ve 01:52:19, 4x přečteno
Going down the crypto rabbit hole – DEX, pooly, farmy a staking

Kryptom?nám se postupn? v?nuji od kv?tna tohoto roku. Tento ?lánek je pokra?ováním Going down the crypto rabbit hole – za?átek. Informace zde uvedené, jsou m?j subjektivní názor, postavený na tom jsem vid?l, p?e?etl si anebo vyzkoušel. Rozhodn? by se tím nikdo nem?l ?ídit :)

V?tšina mých aktivit byla dlouhou dobu mimo reálné kryptom?ny. V podstat? na eToro obchodujete s spíše papírky. Krypto jako takové vlastn? ani nedržíte. Pro ú?ely spekulace to bohat? sta?í, ale když jdete do hloubky jednotlivých projekt?, tak zjistíte, že daleko více pen?z je mimo aukce a tam už se bez skute?né pen?ženky a krypta neobjedete.

Binance je jedna z nejv?tších burz kryptom?n na sv?t?, tak k ní mnoho lidí p?istupuje. Ve skute?nosti je však daleko daleko více. Jednak provozuje vlastní Binance Smart Chain (BSC), který umí smart contracty a ješt? k tomu p?kn? levné, takže na tomto ekosystému toho vzniká opravdu hodn?, ale také aktivn? nabízí své DeFi projekty. Pohodlný uživatel tak m?že t?žit pom?rn? slušn? z jejich DeFi produkt?.

Staking je uzam?ení vašich token? na ur?ité období, za což budete dostávat provize. Ty se vyplácí na Binance každý den po 2 hodin? ráno. Staking na Binance je velice jednoduchý. Tokeny uzamknete na 30, 60 anebo 90 dn? s ro?ním úro?ením od jednotek procent až po klidn? p?es sto procent.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Když graf BitCoinu jde doprava…

Zatímco u akcií jsem v sou?asné dob? opravdu na vážkách, tak v kryptu se snažím hledat zajímavé investi?ní p?íležitosti a do toho budovat…

Going down the crypto rabbit hole – za?átek

V kv?tnu jsem v rámci mého hledání zajímavých spole?ností, které cht?jí vstoupit na akciový trh narazil na SPAC $FTCV. Ten má p?ivést na…

The Experiment: For All English Speaking Marketers.

I have created this blog a couple of years ago in order to give the czech Internet community information that would help others. Information and…


Komentáře

(nezobrazuje se)