Doména ballet.com prodána za 1.160.235 USD

404m.com, 8. prosince 2022 ve 23:26:38, 8x přečteno

Doména ballet.com byla v dubnu 2022 prodána za 1.160.235 USD. Prodej potvrdil doménový broker Puneet Agarwal. Transakce byla provedena prost?ednictvím Escrow.com, kde byl prodej také potvrzen.

Kupcem je americká spole?nost Ballet, která poskytuje jednoduchá a bezpe?ná ?ešení pro ukládání kryptom?n na globálním trhu. Spole?nost založil v roce 2019 Bobby Lee a mezinárodní tým veterán? kryptom?nového pr?myslu.

Ballet se domnívá, že stávající softwarová a hardwarová ?ešení pen?ženek na trhu jsou pro v?tšinu lidí p?íliš složitá a ?asto vedou k frustraci, uživatelským chybám a n?kdy i ke ztrát? finan?ních prost?edk?. To je významná p?ekážka vstupu, která lidi od investování do kryptom?n odrazuje.

Vlajkový produkt spole?nosti Ballet – kryptom?nová pen?ženka ?ady REAL – je ?ešením, které usnad?uje používání kryptom?n pro každého. Nabízí jednoduché a elegantní uživatelské prost?edí, které umož?uje novým uživatel?m kryptom?n p?ekonat úzké hrdlo jejich p?ijetí. Tato inovativní a patentovaná konstrukce pen?ženky nevyžaduje žádné nastavení a je p?ipravena k použití ihned po vybalení z krabice. Ballet’s REAL Series je nejsnadn?ji použitelná pen?ženka typu cold storage pro nové uživatele na sv?t?.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 5. – 11. prosince 2022

Doména již byla p?evedena na nového majitele. Prozatím ješt? má DNSka dAukce. Historie domény sahá do roku 2007, kdy se na ní vznikla…

TOP 100 nejdražších domén 2010

Na dnjournal.com vyšel seznam nejdražších prodaných domén za rok 2010, alespoň ten který je veřejný a potvrzený. O mnoha prodejích sem se…

Doména eBike.com prodána za 1.008.900 USD

Spole?nost Buckley Media Group, která se zabývá zprost?edkováním prodeje domén oznámila další velký prodej tohoto roku. Pro svého klienta…


Komentáře

(nezobrazuje se)