Chcete nabídnout doménu k prodeji? Zkuste bazardomen.online

404m.com, 29. října 2020 ve 00:20:22, 9x přečteno
Chcete nabídnout doménu k prodeji? Zkuste bazardomen.online

Za projektem stojí @Wladass, který se doménám v?nuje už dlouhé roky. Má p?ehled o tom jak trh v ?R funguje a sám také úsp?šn? domény prodává. To je celkem slušný p?edpoklad, aby nové tržišt? mohlo fungovat.

Systém je navržen jako katalog domén k prodeji. Potenciálního zájemce m?žete oslovit nejen samotnou doménou, ale i ranky, návšt?vností a až p?ti obrázky (t?eba té návšt?vnosti). Jednotlivé domény se ?adí do kategorií. Do budoucna jsou p?islíbeny i filtry. Je t?eba brát v potaz, že se jedná o pár dní starý projekt.

Vložení nové domény je jednoduchý proces. Je t?eba dodat pár základních informací. Pro popis domény m?žete využít až 3000 znak?. Je tedy na vás nakolik si své inzeráty vyšperkujete. Po vložení domény se ?eká na ru?ní schválení. Což m?že být do budoucna celkem slušná výhoda.

Další ?ást systému je profil prodejce. M?že se na n?j dostat kdokoliv a uvidí jaké domény prodáváte. Zárove? je zde možnost prodejce kontaktovat p?es telefon a soukromou zprávou. BazarDomen.online lze tedy využít i pro nabídku a správu vašeho doménového portfólia.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Tak jak to vypadá s nTLD u nás? Stav k listopadu 2020

Jsou to dva m?síce, co se nejv?tší hosting v ?R Wedos slavnostn? op?el do registrace nTLD. V pond?lí (16.11.2020)  slavnostn? ohlásil poko?ení…

Webtrh je na prodej … kdo se ujme komunity?

29. zá?í 2019 se mezi prémiovými nabídkami objevila „Chcete si koupit Webtrh?“. Martin Schlemmer alias Retal v n?m jen krátce píše:…

Prodané .cz domény 30. zá?í – 6. ?íjna

Na tento týden jsem s nap?tím ?ekal. Do aukce totiž šla doména letenkomat.cz. Nejednalo se o odchyt, prost? jí na dAukce vystavil její majitel.…


Komentáře

(nezobrazuje se)