Calculator.com prodána za 250.899 USD na SEDO

404m.com, 9. prosince 2018 ve 02:24:04, 3x přečteno
Calculator.com prodána za 250.899 USD na SEDO

Doména Calculator.com byla prodán p?es auk?ní server SEDO za 250.899 USD. Jedná se o velice zajímavou doménu. R?zné kalkulátory ?i po?etní tabulky se dají pom?rn? jednoduše ud?lat a pokud dokážou zaujmout, tak jsou stabilním zdrojem návšt?vnosti.

Je to celkem paradox. Pokud se u?íte PHP, JavaScript anebo jiný programovací jazyk tak první co se nau?íte je tvo?it r?zné kalkulátory. P?itom práv? kalkulátory jsou velkým potenciálem pro MFA. Ano MFA – Made for Ads. Zatímco ostatní tvo?í obsahové MFA?ka, které stahují návšt?vnost z vyhledáva? na klí?ové slova, jiní zkouší vytvo?it r?zné kalkulátory, ty se naopak spíše propagují p?es sociální sít?. I když z trochou snahy není problém ke kalkulátoru vytvo?it dostatek textu. Takže sta?í základy programování a máte nesmrtelné, navíc užite?né MFA :)

Ale vra?me se zp?t k domén? Calculator.com, Cena 250.899 USD je zajímavá. Ovšem otázkou je jestli by jako u její podobným byl nejv?tší potenciál v prodeji zboží. Když si p?edstavíte doménu lightbulbs.com tak na ní ur?it? dob?e p?jde prodej žárovek, ale platí to i pro calculator.com? Opravdu jsou stolní kalkula?ky ten skute?n? finální obsah? Osobn? si myslím že nikoliv.

U domény si musíte položit otázku jestli za ní vidíte zboží anebo službu. ?asto totiž služba m?že mít daleko v?tší potenciál než produkt, zvlášt? když se bavíme o internetu. Nap?íklad knížka sama o osob? je prost? knížka, ale když jí spojíte s internetem vznikne ebook s možností aktualizace ?i rozší?ení obsahu. Prost? internet m?že vytvo?it z n??eho offline zajímavou službu online. Dalším p?íkladem m?že být t?eba video a jejich p?ehrávání online . Než jsem poznal YouTube ani jsem netušil že jej pot?ebuji :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Pár prodaných kousků

Zrovna dneska se prodala doména 955.com za 30,2K USD. Kromě sběratelské hodnoty (kdo by nechtěl mít všechny NNN.com domény?) se číslo 955…

Kredit.com prodána za 271K USD

Doména kredit.com byla prodána minulý týden za 271K USD, přesněji za 220K EUR. Kupec je pravděpodobně z Německa. Minulý týden byl vůbec…

Doména 899.com prodána za 801K USD

Rick Schwartz, domainerská legenda, má za sebou další hezký prodej. Troj?íselnu 899.com prodal za 801K USD. Tento rok se jedná o t?etí…


Komentáře

(nezobrazuje se)