AdWords a Sklik už jsou dávno trochu v?da. PPC služby budou zdražovat.

reklama-ppc.cz, 13. října 2015 ve 18:18:54, 14x přečteno

Ješt? p?ed pár lety platilo, že PPC reklama byla o pe?livém výb?ru klí?ových slov pro vyhledávání, efektivní textaci reklam a k tomu trocha t?ch banner? v obsahové síti. Optimalizace se nesly obvykle ve zkušených úpravách cen za proklik, zp?es?ování cílení a to bylo vlastn? vše. (Ano, nebylo to zas tak lehké, ale…)

V posledních dvou letech se však celý obor výrazn? zm?nil. P?ibyly zcela nové reklamní formáty, nové možnosti cílení, ale také práce s daty a optimalizace. A tempo zm?n se ?ím dál zvyšuje.

Práce s PPC reklamou už dávno není jen o znalosti samotných reklamních systém? a Google Analytics. Toto je hrubý seznam externích služeb, které se propojují s AdWords ?i Sklikem a jsou ?asto nutné pro elementární používané reklamní formáty a jejich cílení:

P?idejte ke všemu Google Skripty, automatická pravidla v obou systémech, znalosti bidovacích strategií, orientace v produktových XML feedech, produktová reklama ve vyhledávání (Google Nákupy) vytvá?ení strategií pro video kampan? na YouTube, reklamy v Gmailech, Remarketing v?etn? dynamického remarketingu a video remarketingu, Rich Media reklamy které se zv?tší p?es celou obrazovku a spustí video nebo interaktivní katalog produkt?, personalizátory reklam v AdWords umož?uící na?ítat externí data do reklam, data, nep?eberná množství dat k analýzám a jako podklady pro rozhodování jak s kampan?mi dál.

Pokračování na: reklama-ppc.cz

Související články

Jak správně používat měřicí parametry v PPC kampaních

Služba Google Analytics pomáhá velmi dobře poznat návštěvníky webu přicházející z placeného vyhledávání. Dozvíte se třeba, kolik si…

Nad emaily ?tená??: Vyplatí se d?lat magazín?

Minulý týden mi dorazil dotaz od jednoho ze ?tená?? 404M zdali se vyplatí d?lat magazín. Trochu si prolustroval mé blogy a zajímalo jej jestli…

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…


Komentáře

(nezobrazuje se)