AdWords a Sklik už jsou dávno trochu v?da. PPC služby budou zdražovat.

reklama-ppc.cz, 13. října 2015 ve 18:18:54, 14x přečteno

Ješt? p?ed pár lety platilo, že PPC reklama byla o pe?livém výb?ru klí?ových slov pro vyhledávání, efektivní textaci reklam a k tomu trocha t?ch banner? v obsahové síti. Optimalizace se nesly obvykle ve zkušených úpravách cen za proklik, zp?es?ování cílení a to bylo vlastn? vše. (Ano, nebylo to zas tak lehké, ale…)

V posledních dvou letech se však celý obor výrazn? zm?nil. P?ibyly zcela nové reklamní formáty, nové možnosti cílení, ale také práce s daty a optimalizace. A tempo zm?n se ?ím dál zvyšuje.

Práce s PPC reklamou už dávno není jen o znalosti samotných reklamních systém? a Google Analytics. Toto je hrubý seznam externích služeb, které se propojují s AdWords ?i Sklikem a jsou ?asto nutné pro elementární používané reklamní formáty a jejich cílení:

P?idejte ke všemu Google Skripty, automatická pravidla v obou systémech, znalosti bidovacích strategií, orientace v produktových XML feedech, produktová reklama ve vyhledávání (Google Nákupy) vytvá?ení strategií pro video kampan? na YouTube, reklamy v Gmailech, Remarketing v?etn? dynamického remarketingu a video remarketingu, Rich Media reklamy které se zv?tší p?es celou obrazovku a spustí video nebo interaktivní katalog produkt?, personalizátory reklam v AdWords umož?uící na?ítat externí data do reklam, data, nep?eberná množství dat k analýzám a jako podklady pro rozhodování jak s kampan?mi dál.

Pokračování na: reklama-ppc.cz

Související články

Jak správně používat měřicí parametry v PPC kampaních

Služba Google Analytics pomáhá velmi dobře poznat návštěvníky webu přicházející z placeného vyhledávání. Dozvíte se třeba, kolik si…

Jak se stát PPC?ka?em

Poslední dobou se m? ?ím dál víc lidí, v?tšinou za?ínajících marketér?, ptá na to, co to vlastn? obnáší, živit se jako PPC?ka? p?i…

Nad emaily ?tená??: Vyplatí se d?lat magazín?

Minulý týden mi dorazil dotaz od jednoho ze ?tená?? 404M zdali se vyplatí d?lat magazín. Trochu si prolustroval mé blogy a zajímalo jej jestli…


Komentáře

(nezobrazuje se)