AdSense – jak rychle se zobrazují reklamy na nových stránkách

404m.com, 10. června 2018 ve 01:41:18, 16x přečteno

Takže vezmeme to p?kn? postupn?. Po umíst?ní kódu AdSense se na celém webu nezobrazuje reklama hned. Podle druhu plochy to m?že trvat i n?kolik desítek minut, než se za?nou zobrazovat první reklamy. Stalo se mi že to trvalo i hodiny. Ovšem jednalo se o úpln? nový web, který ješt? nebyl zaindexovaný ani Google.

To platí pro úpln? nové weby s nov? vytvo?enou plochou. Pokud už máte na webu jednou umíst?né kódy a tyto kódy se objeví na nových stránkách stejného webu, tak se reklama za?ne objevovat tak?ka ihned. Respektive se nejd?íve objeví reklama cílená podle zájmu a následn? podle obsahu.

Celý proces je postavený na interakci první imprese (zavolání serveru AdSense). Jakmile má stránka první impresi m?že se stát, že plocha je prázdná. Následn? do cca 20 – 30 vte?in na stránku p?ijde takzvaný Mediabot. Ten se hlásí jako:

Ten zjistí o ?em se na stránce píše a za?ne se objevovat pom?rn? rychle reklama podle obsahu stránky. Ovšem pokud se více vyplatí reklama cílená podle zájmu, tak ta má p?ednost. AdSense resp. AdWords a partne?i cht?jí vyd?lávat a p?edpokládá se že i my. Protože z reklamy máme provize.

Pokračování na: 404m.com

Související články

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

Pokles výdělků z AdSense? Desítky procent! Jak je to možné?

V minulém článku o finanční krizi a PPC z pohledu celkových objemů utracených rozpočtů jsem předpokládala růst. Naproti tomu výdělky z…

Google začne používat vaši fotku v reklamách

Vypadá to, že Google se rozhodl posunut personalizované vyhledávání do nové roviny. Nově budou moct vidět vaši fotku vedle produktů i vaši…


Komentáře

(nezobrazuje se)